Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1173
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1792
Publius Ovidius Naso. Transformacions
Language català
Date traduït 1450 - 1500
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11-VII-16
Title(s) in volume los quinze libres de transformacions del poeta ovidi e los quinze libres de allegories e morals exposicions sobre ells
Imprint Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24
Location in witness ff. 1ra-6rb + Ira-CCLXVIIra
Title(s) in witness los quinze libres de transformacions del poeta ovidi e los quinze libres de allegories e morals exposicions sobre ells
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1ra prel.] Taula dels quinze libres de transformacions del poeta ouidi partida per libres : e capitols com se segueix
índex: Endreça de tota la obra ala illustrissima senyora dona Johana de arago en cartes .i. … [ 6vb prel.] … Acaben les tres taules sobre los quiuze [sic] libres de transformacions del poeta ouidi e dels quinze libres de allegoria sobre aquells
salutatio: [ Ira] Ala illustrissima senyora la senyora dona Joana de Arago filla del molt alt e potentissim senyor don ferrando segon :nostre Rey e senyor ab humil affeccio francesch alegre besa les dignes mans
dedic.: E10ntre la ocupacio de molts negocis illustrissima senyora la traductio: e allegoria deles faules de ouidi gran temps me ha tengut … [ IIrb] … E per ell aiudat qui ab deuots prechs de cor humiliat nomenysprea dare començ ala traductio
tit.: [ IIIra] Libre primer de transformacions del poete [sic] ouidi de cahos en species. Capitol .i.
text: P9Erque desige lo meu entendre scriuint dir deles formes mudades ennouells cossos vosaltres deus qui les haueu mudades afauoriu amos principis … [ CXXXIIIIra] … absent haura afauorir los prechs de sos deuots
tit.: Conclusio dela obra present
epíleg: I4A esvenguda ala fi desijada la mia present obra … viuint en tots los setgles [sic] eternalment ma fama si res de veritat ha enlo dir dels poetes. Acaban los quize [sic] libres de transformacions del poeta ouidi
tit.: [ CXXXVIra] Prolech de francesch alegre enles allegories: e morals exposions [sic] dels libres de transformacions del poeta ouidi difinint poesia faula : e allegoria
prol.: A10Rribat ala fi de tant treball e per orde posades en ma lengua vulgar les faules de ouidi : … [ CXXXVIIIva] … perque dexades largues raons digues que vols entendre de ouidi e serat satisfet e callant ell yo responent digui
tit.: Acaba lo prolech enlas allegorias [sic] : e morals exposicions del libre de transformacins del poeta ouidi. Comensa lo primer libre : e capitol tractant dues allegorias [sic] de caos en especis [sic] e dels quatre fills de auster enlos vents principals
text: [ CXXXVIIIvb] P9Erque desigelo meu entendre escriuint dir la causa … [ CCLXVIIra] … y al gran escut del nom de vostra illustre senyoria sota la fauor del qual desenciats ell e yo descansam: acabe besant les dignes mans
colofó: [ CCLXVIIra] Acaben los quinze libr es [sic] de transformacions del poeta ouidi: e los quinze libres de allegories e morals exposicions sobre ells estampats en barcelona per pere miquel. … Benauenturadament en espanya e enlos regnes de arago regnant los inuictissims. e preclarissims don ferrando e dona ysabel. any .M. cccclxxxxiiii. a xxiiii. de abril
registre: a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.r.s.s.t.u.v.x.y.z.A.B.C.D.E son terns la .r. primera : e la .E. gran del derrer quinzen libre: tots los altres quaderns
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-04-11