Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1170
City and Name Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Former Name Lambert Mata
Address Les Vinyes, 6
Ripoll 17500
Espanya
Telephone (972) 700711 (Telèfon)
(972) 700711 (FAX)
Staff Concepció Canadell Pineda, Directora (bibrip@ddgi.es)
Gonçal Cotrina i Sorinas, Arxiver
Library code LMata
Hours dimarts i dijous de 10 a 14 h consulta del fons Mata * consulta fons general: 16-20,30 Dilluns, dimarts, dijous i divendres * consulta fons general: 9-13,30 dimecres
Closed dissabtes * juliol tanca a les 20h
Facilities ordinadors
fotocòpies
References (Most recent first) Catàleg de: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll
Catàleg de: Roca i Coma (1987-88), “Els manuscrits dels segles XV, XVI i XVII referits a Catalunya dels segles XV, XVI i XVII existents a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Catàleg”, Annals. Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès
Catàleg de: Cátedra (1984), “Los manuscritos castellanos de la Biblioteca Lambert Mata (Ripoll)”, El Crotalón
Tractat a: Leguina (1904), Torneos, jineta, rieptos y desafíos. Apuntes reunidos por…
Note el fons Lambert Mata entrà a l'Ajuntament de Ripoll a finals de 1931; aquest fons disposa d'un antic registre d'entrada amb numeració correlativa, en fer el catàleg d'impressos, es va atorgar una nova numeració, que provablement substituirà a la llarga als antics números de registre
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 2329 III MS: 1461 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Tractat de manescalia, escrit 1400 - 1500.
manid 1994 V MS: 1481 - 1500. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 2343 XI MS: 1491 [?] - 1510 [?]. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
manid 2344 VII | Antic XII MS: 1451 - 1480. Desconegut, Senyor no·m vulles corregir, escrit 1451 ad quem.
manid 2341 XVI | Núm. de registre b67358081 | Antic M. 16 (etiqueta al llom, gairebé imperceptible) | Antic Q 1º VII94-95 (interior del pla posterior) MS: 1561 [?] - 1575 [?]. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 2342 XX MS: 1476 [?] - 1500. Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem.
manid 2114 XXI MS: 1451 - 1475. Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem.
manid 5038 LIX MS: Monestir de Montserrat?:, 1451? - 1550?. Benedictus, Regla de sant Benet (tr. Arnau d' Alfarràs), traduït 1457.
copid 2053 R. 9 | Antic R. 50 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1962 R. 25 | Antic R. 25 i 26 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, 1502-03-18. Desconegut, Destrucció de Jerusalem, escrit 1390 [?] - 1440 [?].
copid 1926 R. 68 | Antic R. 89 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2663 R. 87 | Antic 113 Ed.: Barcelona: Jaume de Vingles, 1535 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2073 R. 87 (2n imprès del volum) Ed.: Jaume de Vingles, per a Llàtzer Millà, 1536-01-26. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 3186 R.88 (5) | Antic 111 Ed.: Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 3187 R.88 (6) Ed.: Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 2074 R. 88 (7) | Antic 111 Ed.: Barcelona: Pere Mompezat, per a Llàtzer Millà, 1540-08-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2075 R. 95 | Antic A 2-II-5 | Antic C.I.IV.93 | Antic No.172 Ed.: Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1743 R. 102 | Antic R. 193 Ed.: València[?]: Jorge Costilla, 1513-10-12. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1265 R. 105 | Antic R. 194 619/2269 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1364 R. 107 | Antic R. 203 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1142 R. 108 | Antic R. 190 (2) (TER) Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 2076 R. 109 | Antic R. 190 (2) Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 1504 R. 110 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1523 R. 111 Ed.: Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1511 R. 129 | Antic R. 130 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1535-09-03. Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo.
copid 1897 R. 144 | Antic R. 132 Ed.: Barcelona: Johannes Luschner, per a Antoni Amiguet, et al., 1501-06-15. Antoni Amiguet, Lectura feta sobre el segon tractat de les apostemes de mestre Guido, escrit 1501 a quo.
copid 1513 R. 146 | Antic R. 126 | Antic A 2-II-1 Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3101 R. 146 | Antic R. 127 | Antic A 2-II-1 Ed.: València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 1266 R. 147 | Antic R. 198 | Antic A 6-VI-2 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2064 R. 147 Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1207 R. 171 | Antic s/n Ed.: Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1528 R. 252 | Antic R. 303 | Antic A 3-I-25 Ed.: València: Joan d' Arcos a la portada, per a Estudi general de València a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
copid 2054 R. 290 | Antic No270 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2072 R. 291 Ed.: Barcelona: Rafael Figueró, per a Barcelona: Diputació, 1685. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 2071 R. 401 Ed.: Barcelona: Llorens Déu, et al., per a Barcelona: Diputació, 1620. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
manid 2648 R. 456 | Antic R. 206 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1594 R. 814 | Altre 1310563735 (electrònica) | Antic R. 1019 Ed.: València[?]:, 1500 a quo. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 1141 R. 881 | Antic R. 1020 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1648 R. 978 Ed.: Lyon: Cornelius de Septemgrangiis, per a Joannis Gordiole, 1548. Desconegut, Ordinari d'Urgell, compilat 1537 a quo.
copid 1914 R. 1007 | Antic R. 1023 Ed.: Barcelona: Johannes Rosenbach, 1522-02-08. Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?].
copid 1919 R. 1165 Ed.: Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
copid 1858 R. 1429 | Antic R. 150 Ed.: València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
copid 1363 R. 1458 | Antic R. 1002 | Antic A 3-III-2 Ed.: València: Joan Jofré, per a Gregori Genovart, 1521-07-12. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
copid 3202 Ed.: València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
Record Status Created 1992-01-22
Updated 2010-08-20