Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1169
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Sant Cugat, 62
Title of volume ANNOTTION | IN EPISTOLA | ET EVANGE ( al teixell, en daurat)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 148 (= II + 1-142 + II)
Page Layout 29 línies (ff. 41-44)
36 línies (ff. 63-69)
33 línies (f. 82)
38 línies (f. 132)
33 línies (f. 137)
Size pàgina 220 × 145 mm (f. 37)
caixa 187 × 127 mm (ff. 41-44)
caixa 198 × 116 mm (ff. 63-69)
caixa 188 × 117 mm (folis de pergamí i paper)
caixa 176 × 115 mm (f. 132)
caixa 153 × 103 mm (f. 137)
Hand gòtica diverses mans gòtiques cursives, algunes molt influïdes per la bastarda
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: no hi ha caixes marcades, l'escriptura ocupa generalment tot l'espai possible (als ff. 41-44 ni tampoc hi ha caixes als folis de pergamí)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Reclams: horitzontal centrat (als folis de pergamí)
Reclams: sense reclam (a la resta del volum)
Signatures: sense signatures de quadern (a tot el volum)
Condition són en blanc els ff. 8v, 20r, 21, 38v, 40v, 45v, 75v, 76v, 126v-127v, 128v, 133v i 136v. L'actual f. 94 és un full encartat, de mà posterior, que duu la data de 1499. Entre els ff. 102-103 hi ha restes d'un foli tallat
Binding del s. XIX en pasta espanyola, llom amb quatre nervis amb decoració en daurat, talls tintats de groc
Associated persons Anotacions de al f. 6v hi ha una anotació de gener de 1442 de March de Penyaflor (Fra), clergue regular
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Beltran i Pepió (1999), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 106-8
Note recull factici de papers de diferents mides i mans, alguns de la primera meitat del segle, amb fulls de pergamí que serveixen de bifolis interiors i exteriors de dos quaderns (entre els ff. 82-123). Els ff. 46-56 formen un plec, originalment un senió, que ha perdut un foli i són de mida un xic més menuda que la resta del volum (contenen diverses homilies per al dia de la Circumcisió del Senyor, l'Epifania i les tres dominiques següents); els ff. 57-62 formen un ternió amb sermons copiats per una mateixa mà. Conté sermons i anotacions per a la seva redacció de diverses mans i llengües (llatí, català i castellà) on predomina el llatí (segons catàleg són: “Pro pluvia”, “Da pluviam terrem quan dedisti populo tuo”, “Sermo de apparicione Domini” i “Cum autem esset Jesus in Bethlem in diebus Herodis regis”); sovint són apunts de poques línies (resums i esquemes de sermons) separades per ratlles horitzontals

Internal Description
Number of texts in volume: 16
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3202
Location in volume ff. 37-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3701
Desconegut. Sermó sobre la Ressurrecció
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 37] primo per la sua visitacio los jnferns ha torbats … [ 38] … ihesuchrist obri la porta E tots jntraren dient Cantem ha nostre senyor cant nouell Car merauelles ha fetes uuy. Item Cantemus domino glorie enjm et caetera
References (most recent first) Avenoza (2005), “Presència de l'Evangeli de Nicodemus en un sermó català del s. XV”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 233
Location in volume ff. 41-44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1170
Desconegut. Sermó sobre la vinguda de l'Esperit Sant als Apòstols
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 41] contem yorn depasan en lo qual els fa saber los .x. manaments Si dons es feta questio en quin temps la gracia del sant sperit es vanguda sobra los apostols … [ 44v] … dix sent p.[ere] per res del monno digats que siam anbjats car nou som mas dignes
Condition acèfal
Note Precedeix un full petit, primitivament encartat i avui relligat, amb un esquema per a un sermó “In festo sanci Micaelis” (en llatí i català) f. 45; al f. 46 es copia un esquema per a sermó en llatí -malgrat que al catàleg diu que és en català-
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3193
Location in volume ff. 63-64v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2670
Desconegut. Sermó
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 63] E per tal donchs dju jhesu christ agite penitentiam (…) so es fets penitencja dels vostres peccats car lo regne celestial sacosta … [ 64v] … uos promet amen
Condition acèfal
Note El sermó començava probablement al foli anterior del qual avui ens queda un taló
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3194
Location in volume ff. 65-66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2662
Desconegut. Sermo dominica .xx.
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65] Sermo domjnica .xx.a
tema: Vocauit dominus et ayt illi redde rationem Luc .i. 6. C.o
text: com jo pens en la sancta scriptura … [ 66v] … qui cum patre et spiritu sancto ujujt et regnat amen
Note sermó sobre Lc 6:2
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3195
Location in volume ff. 67-69
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3694
Desconegut. Sermo dominica .xxiii.
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67] Sermo domjnica .xxiij.a
tema: Ecce princeps vnus accessit et adorabat eum Mateus in .ix. capitulo
text: Segons sentencia del philosof diu que honor es dar reuerencia … [ 69] … et sic adorantis hunc abebimus huic gratiam et in seculo gloriam
Note sermó sobre Mt 9:18
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3196
Location in volume ff. 69-70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3695
Desconegut. Sermo dominica .viii. post Pentecoste
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69] domjnica .viij.a Post Pentecoste
tema: Missereor super turba quia iam \ecce/ criduo [?] sustiment me
text: En mon sermo prench .j.a regla e .j.a propossicio la qual es aquesta … [ 70v] … Diu que dala misericordia de nostro senyor deus tota la terra nes plena. io[?] dauid Psalmus mjsericordias diminj jn eternum cantabo
Note Al f. 71 segueix una homilia “In festo sancti Estefani protomartir” en llatí amb algunes paraules en català
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3197
Location in volume ff. 72-75
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3696
Desconegut. Sermo dominica quarta
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] domjnica quarta jn .xl.a
tema: Est puer vnus hic quia [?] haec [?] .v.e panes ordeases et duos pices in Johannem .vj.o
text: Con la mia paraula fase mencio de jnfant … [ 75] … jo son serment vartade ni elonique [?] pare es sambrador
Note sermó sobre Io 6:9. Als ff. 76-79 segueix un sermó “In anunciatione Virginis Marie” en llatí amb breus passatges en català. Segueixen sermons en llatí: ff. 82-84 “In conversione sancti Pauli”, ff. 84-86 “Medius autem vestri”, ff. 86v-88v “Dominica .ii. Prius [?] occ. Ephifanie Leprosus veiens adorabat”, ff. 88v-90 “Dominica infra occ. Ephiphanie. Remansit Puer Ihesus”, ff. 90-93v “De eadem dominica. Fili quid fecisti”, ff. 93v i 95-97v “De beato Stephano. Stephanus plenus gratia”, ff. 97v-100 “Christo nativitas Domini. Nativitas domini nostri”; ff. 100-101v “Ystoria Beati Stephani Martiris. Stephanus fuit unus de .vij. dyaconibus”, ff. 101v-102v “Ystoria beati Johannem evangelista. Johannes apostolus” (inc.), ff. 103-107 “Oblatus est quia ipse volvit” (en llatí amb alguna expresió als resums en català), ff. 107-111v “Apertum est templum dei”, ff. 111v-116 “Quid dignum offeram domino”, ff. 116-120v “Aparvit in celo mulier amicta sole”, ff. 121-123v “Quomodo fiet istud quoniam virum non cognosco” (inc.) a partir del foli següent canvia la lletra i el material i segueixen sermons en llatí i català
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3198
Location in volume f. 124
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3697
Desconegut. Sermó de sant Joan Evangelista
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124] de sent johan euangeliste
tema: Sequtus est eum luce v.o
text: perque Jhesu christ a camjnat per bia o carrera de boluntaria pobertat … dels dos morts dela balesta del dan[g]latera
Note esquema per a un sermó sobre Lc 5,28
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3199
Location in volume ff. 124v-125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3698
Desconegut. Sermó sobre la circumcissió
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124v] de circumcissionem eius ihesus
text: beatus augustjnus jn quodam sermone … [ 125] … axi en esguart dels homens quant se leya penyar en la creu
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3200
Location in volume ff. 125v-126
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3699
Desconegut. Sermó sobre l'aparició de l'estel que guia els Mags
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125v] de aparici[one]
tema: Vbi est qui natus est Rex judeorum vidimus estella eius jn orjente et venjmus eius muneribus adorare eum
text: jn quibus qujdem berbis (…) per lo Rey que es sauj e poderos … [ 126] … Rey celi sibj serujentibus secure comjtat pro[d]est 4. propositio
Note sermó sobre Mt 2,2
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3201
Location in volume f. 128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3700
Desconegut. Sermó sobre l'Esperit Sant
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 128] En la terça specia que lo sant sperit se comuniqua es en forma de foch etcaetera vj.o. Axi con vench sobre los apostols lo jorn de penthecostes … de 2o principali ad quiam [?] gloriam etcaetera. Amen
Condition acèfal
Note Nota en català que sembla el final del text d'un sermó. Als ff. 129-130v es copia un sermó en llatí: “Ascendens Ihesus in navicula…”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3203
Location in volume ff. 131r-v + 134
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3702
Desconegut. Sermó sobre els àngels
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ 131] Vidi alterum angelum volantem per medium alum
text: la glosa mossen sent march bona gent ab la qual santa mara sglesia fa vuy sollemnjtat … [ 134] … aquesta qui es contanguda en lo sant euangelj sagons apar
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3204
Location in volume ff. 132-133
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3703
Desconegut. Sermó sobre l'Evangeli de Lluc
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ 132] Apropians alligavit muliebra eius perfundens oleum et vinum Luc .x.o Capitulo
text: quantes son les fetes … [ 133] … per los seuss grans miracles e meravelles
Note sermó sobre Lc 10,34. Bifoli intercalat entre els del sermó anterior (ff. 131 i 134)
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3205
Location in volume f. 134v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3704
Desconegut. Sermó sobre els actes de Jesucrist
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ 134v] Moditum […] non vjdebitis pis [?] xvj.o et caetera
text: Tots los actes de jhesuchrist dignes de merjt eternal deuen esser amagat a la gloria mundana … jo no deman la mja gloria
Note Nota per a un sermó en català, seguida per altres dues en llatí i català. Al f. 135 notes en llatí, segons el catàleg de sentit místic
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3206
Location in volume ff. 137-140
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3705
Desconegut. Sermó sobre les profecies d'Isaias
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS nota: [ 137] Que devie esser de linatge reyal Devie·s encarnar en ventre virginal … Circuncisio devant tot lo poble en lo temple devie rehebre Per lo seu manament servar
tit.: De Propheta Ysay
tema: Egredietur virga de radice Iesse et flos de redice eius ascendet et requiestet spiritus domini [Is 11:1]
nota: De 2o. Ecce virgo concipiet et pariet filium etc … Ecce dies veniunt dicit dominus
text: Cor la circumcisio de feia contra peccat original … [ 140] … La 7a questio es quines coses be aconseguim per aquest nom de Jhesus. Dic que als mals dapmnacio e als bons saluacio, de ça per gracia e de lá per gloria, quam nobis concedat et caetera
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3208
Location in volume ff. 140-142v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3706
Desconegut. Sermó per a la festa de Tots Sants
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 140] In festo omnium sanctorum
tema: Sapiencia hedificavit sibi domum. Excidit columpnas .vij. proverbiorum .ix.a capitulo
text: Los maestres e los philosos volen donar certa doctrina qual cosa es començament de saviesa … [ 142v] … la una donaven als servidos de Deu laltra donaven […]
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-02