Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1168
Authors Desconegut
Titles Història de Teòfil
Date / Place traduït 1301 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 231
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.II.3 (BITECA manid 1131)
Copied Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430 (J. Riera)
Location in witness ff. 28-37v
Title(s) Desconegut, Història de Teòfil (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 28r] Lestorie de teoffill
text: [f]o vn hom en vna ciutat dels cicilians en la segona regio en als quel destrohiment fos feyt en la cosa publicha de Roma per la maluada gent dels presers lo qual hom auja nom Teofil … [ 37v] … en lo derrer dia vinent nostre senyor jhesu christ jutgar vius e els morts al qual ab lo pare eab lespirit sant sien are e per tots temps gloria per los segles dels segles sens fi amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2003-06-11