Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1168
Name Jeroni Fuster (Mossèn), clergue secular
Sex H
Milestones Naixement València 1450 [?]
Lloc vinculat València
Mort 1525 [?]
Affiliation clergue secular
poeta
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Beneficiat Catedral de València
Altres col·laborador València: Inquisició
Author of texid 3272 Jeroni Fuster, A tu, puix tu, verge Mare divina, escrit
texid 3071 Jeroni Fuster, Asserenau los núvols de l'entendre, escrit 1511 a quo
texid 3271 Jeroni Fuster, Bastava sols, per a poder salvar-nos, escrit
texid 3264 Jeroni Fuster, Dins de l'archiu de les divines sales, escrit 1511 a quo
texid 3265 Jeroni Fuster, En lo més baix d'aquesta vall escura, escrit 1490 - 1511
texid 1566 Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem
texid 3276 Jeroni Fuster, Més purs tenim davant la vista nostra
texid 3268 Jeroni Fuster, No és tan gran, Senyor, per molt que sia, escrit 1490 - 1511
texid 3266 Jeroni Fuster, Puix que jo trist pecant obrí la porta, escrit 1490 - 1511
texid 3269 Jeroni Fuster, Puix que·n la creu, morint per culpes mies, escrit 1490
texid 3267 Jeroni Fuster, Si dins lo loch escur de trista pena
texid 3270 Jeroni Fuster, Si he perdut mon temps en males obres, escrit 1490 - 1511
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q85843364
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 11:400 , n. sv
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q85843364 vist 2023-11-05
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-05