Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1167
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I) [?]
Titles Història de santa Eufrasina
Vida de santa Eufrasina
Incipit & Explicits text: Fo un hom en Alexandria qui avia nom Pafunç, lo qual era honrat … especialment lo primer dia de janer, regnant nostre senyor Jesucrist, per tots los segles dels segles, amen
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Note Text proper al francès de la llegenda, copiat a tres Mss. Lyon, Bibl. mun. 867 (772) f. 190v; Paris Bib. Arsenal 5204 f. 87v i BNP fr. 24430 ff. 109v-111
Subject HAGIOGRAFIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 11561
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. dlx-dlxviiii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Història de santa Eufrasina (tr. Desconegut), traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ dlx] De la vida de santa Alfrasina
text: Fo hun baro honorable en alaxandria qui era appellat Paunicius amable en totes coses e guardant los menaments … [ dlxviiii] … e an la cella de la sua filla ell visque en penitencia x anys e apres ell se reposa ab Nostre Senyor Deu
ID no. of Witness 2 cnum 230
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.II.3 (BITECA manid 1131)
Copied Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430 (J. Riera)
Location in witness ff. 37v-46v
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Història de santa Eufrasina (tr. Desconegut), traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 37v] La ystorie de santa Euffrasina
text: [ 38] [f]4o vn hom en alexandria qui auja nom pafunç lo qual ere honrat a tujt e seruaue entotes coses los manaments … [ 46v] … es celebrada la memoria daquels especialment lo primer dia de janer regnant nostre senyor jhesu christ per tots los segles dels segles amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-01