Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1165
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Francisco García Romero
Title Catálogo de los incunables existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia
Place / Publisher Madrid: Reus
Date / Location 1921: pp. 189
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) A-093(464)Gar/NP
Source of Data for Works texid 1509 Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1091 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 5. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1208 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 61. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1812 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 117. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1104 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 129. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1995-10-25