Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1165
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 476
Title of volume Aliqui Consep|tus predicabiles | extracti a diu[e]r|sis Sanctis, Variique | sermones in di|uersis festiuitatibus | M.S. || 35 ( llom, amb lletra del s. XVII)
Copied 1351 - 1400 (primera i quarta part, segons Perarnau)
1401 - 1500 (parts segona i tercera)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 161 (= I + 1-159 + I)
Collation primera part: 17/8 2-616 78/7 amb reclam horitzontal situat a la dreta del peu del foli; segona part: 812 reclam horitzontal centrat; tercera part: 918 1012 amb reclam horitzontal a la dreta del foli; quarta part: 116 sense reclam, car el verso del darrer foli Ús en blanc
Page Layout 19 lÝnies (f. 11 primera part)
22 lÝnies (f. 51 primera part)
27 lÝnies (f. 112 segona part)
29 lÝnies (f. 124 tercera part)
25 lÝnies (f. 154 quarta part)
Size pÓgina 195 Î 139 mm (f. 1)
caixa 145 Î 96 mm (f. 11 primera part)
caixa 150 Î 95 mm (f. 51 primera part)
caixa 145 Î 110 mm (f. 112 segona part)
caixa 145 Î 108 mm (f. 124 tercera part)
caixa 156 Î 116 mm (f. 154 quarta part)
Hand bastarda semi-bastarda librÓria (ff. 1-111) (Perarnau, primera part)
g˛tica min˙scula (ff. 112-123) (Perarnau, segona part)
g˛tica altra g˛tica min˙scula (ff. 124-153) (Perarnau, tercera part)
g˛tica semibastarda (ff. 154-158) (Perarnau, quarta part)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle (al f. 55)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres (a la primera part)
Caplletra inicial en vermell (f. 112)
Caplletra caplletra sense fer (f. 115v)
Caplletres: en vermell (ff. 124-134v)
Calderons en vermell (ff. 124-134v)
Tocs de color tocs a les maj˙scules en vermell (ff. 124-134v)
Other features Justificaciˇ: a punta de plom ( (primera part)
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ (primera part)
Perforacions: caixa amb quatre perforacions rodones visibles a l'exterior dels lÝmits de la caixa (primera part)
Justificaciˇ: a punta seca (segona part)
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ (segona part)
Perforacions: sense restes de perforacions (segona part)
Justificaciˇ: a punta seca (tercera part)
┌s de la primera lÝnia de la pauta: amb la primera lÝnia en blanc (tercera part)
Perforacions: quatre perforacions rodones als angles de la caixa; (tercera part)
Justificaciˇ: sense caixes marcades, l'escriptura aprofita tot l'espai possible (quarta part)
┌s de la primera lÝnia de la pauta: considerem com escrita la primera lÝnia (quarta part)
Perforacions: no sˇn visibles perforacions (quarta part)
Condition els ff. 110v-111v sˇn en blanc; el reclam del f. 123v, darrer de la segona part, no enllaša amb el text del f. 124, que obre la tercera part; foliaciˇ moderna a llapis, xifres arÓbigues
Binding en pergamÝ groguenc, de la Biblioteca Dalmases probablement
Previous owners (oldest first) Convent sense identificar (al f. 1 ex-libris: “es dela llibreria”)
Pau Ignasi de Dalmases i Ros, MarquŔs de Vilallonga [1709] 35 1718 data de mort
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologÝas de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anˇmalas”, Scriptorium
FacsÝmil: Reproducciˇ parcial del Ms. BdC 476 MiscelĚlÓnia religiosa (2005)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecciˇ personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecciˇ personal
Descrit per: Perarnau i Espelt (1996), “Els quatre sermons catalans de sant Vicent Ferrer en el manuscrit 476 de la Biblioteca de Catalunya”, Arxiu de Textos Catalans Antics 111-22
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya
Note manuscrit factici format per 4 parts independents originalment, agrupades pel seu mateix contingut. Al verso del darrer foli hi ha diverses anotacions en llatÝ

Internal Description
Number of texts in volume: 26
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3111
Location in volume ff. 1-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2003
Desconegut. Opusculum ex dictis et sententiis venerabilium doctorum
Language catalÓ
Date escrit 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] [I]3ncipit quoddam opusculum vtile et bonum collectum ex dictis et sentencijs venerabilium et sactissimorum doctorum Agustinj Jeronjmj Ambrosij et Gregorij ac grisostonj Ysidorj et Thome de aqujno atque compositum de quo potest vti jn sermonjbus collationibus disputacionibus et repetaconibus qusbuscumque et est ordinatum per modum alfabeti per modum quj sequitur
text: A. Auditus. Thomas de aquino in y#a dist. V q. ia In statu primer condicionis non erat auditus predicacionis … [ 30v] … Encara mes aquellas coses que son segons lur natura
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3112
Location in volume ff. 31-40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2004
Desconegut. Sermˇ sobre “Signum magnum apparvit in celo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31] Aue maria. De Sancta Cruce
tema: Signum magnum apparuit jn celo apocalipsi xijo capitulo
text: Manifesta cosa es que quant algun famos e bon mestre … [ 40v] … cor per ell hauem guanyada la gloria de paradis ad quam nos perducat etc
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3113
Location in volume ff. 41-46
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2005
Desconegut. Sermˇ sobre “Spirito santo replebitur adhuc ex vtero matris sue”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41] De santo Johanne Babtista
tema: [S]2piritu santo replebitur adhuc ex vtero matris sue || Luce primo capitulo
text: Costumada cosa es de aquests grans senyors … [ 46] … E si ho fo en aquest mon mesquj vertaderament sis es en la gloria celestial ad quam nos perducat quj viuit etc
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3114
Location in volume ff. 46-50
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1162
Desconegut. Sermˇ sobre “Archum meum ponam in nubibus et erit signum federis quod pepigi tecum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46] De sancto Johanne Babtista
tema: Archum meum ponam jn nubibus et erit signum federis quod pepigi tecum || Genesis viiio capitulo
text: Quant algunes coses se trasposen … [ 50] … en aquella cort celestial si pot nj deu esser en gran honor ad quam gloriam nos perducat etc
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3115
Location in volume ff. 50v-54v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1191
Desconegut. Sermˇ sobre “Descendebat filia pharaonis ut lavaretur in flumine et puellae eius grandiebantur per crepitudinem almi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50v] Santa Maria magdelena
tema: Descendebat filia pharaonis vt lauaretur jn flumjne et puellae eius gradiebantur per crepitudinem almj | exodi iio capitulo
text: Manifestament veem nos en aquest mon transitori e variable … [ 54v] … e aquj per tots temps denant nostro senyor viure e alegrar
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3116
Location in volume ff. 55-58v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1188
Desconegut. Sermˇ sobre “Columba venit ad me ad vesperam portans ramum olive”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] De assumpcione beate Marie
tema: Columba venit ad me ad vesperam portans Ramum oliue genesis viiio capitulo
text: Nos veem tot jorn en aquest mon … [ 58v] … gloriffiquem lo beneyt fill de deu en aquella gloria celestial ad quam nos perducat quj viujt et Regnat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3117
Location in volume ff. 59-62v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3649
Desconegut. Sermˇ sobre “Astitit regina a dextris tuis in vestitu desaurato circumdata variatate”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59] De assumpcione beate Marie Virginis
tema: Astitit Regina a dextris tuis jn vestitu deaurato circumdata variatate. Psalmi
text: manifesta cosa es que quant algu escola en algun studj se vol exercitar … [ 62v] … ella regna per tots temps ab Jhesu Christ fill seu en la gloria celestial ad quam gloriam nos perducat
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3118
Location in volume ff. 63-67v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3651
Desconegut. Sermˇ sobre “Judeis nova lux oriri visa est gaudium honor et tripudium”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 63] De natiuitate beate Marie
tema: Judeis noua lux oriri visa est gaudium honor et tripudium Ester viiio capitulo
text: Manifestament appar que en la natura elementar … [ 67v] … denant lo seu beneyt fill quens do la gloria de paradis ad quam nos perducat etc
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3119
Location in volume ff. 67v-71v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3652
Desconegut. Sermˇ sobre “Ffons assendebat de terra irrigans universam superficiem terre”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67v] De natiujtate beate Marie
tema: Ffons assendebat de terra jrrigans vnjuersam superficiem terre genesis iio capitulo
text: Vosaltres honrats senyors et dones podets conexer en aquest mon … [ 71v] … si aquella segueys not desujes del camj per lo qual tot hom ve a gloria celestial etc
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3120
Location in volume ff. 72-76
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3653
Desconegut. Sermˇ sobre “Ecce ego mitto angelum meum qui precedat et custodiat te et introducat in locum quem preparavi tibi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] De angelis
tema: E2cce ego mitto angelum meum quj precedat et custodiat te et jntroducat jn locum quem preperauj tibi Exodi xxiijo
text: Manifestament appar que en aquest mon quant es algun senyor … [ 76] … fassam los manaments de nostro senyor ad quam gloriam nos perducat quj viujt etc
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3121
Location in volume ff. 76-79
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3654
Desconegut. Sermˇ sobre “Prophetam suscitabo de medio fratrum suorum similem tui ponamque verba mea in orde eius de utero”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76] De santo Agustino
tema: Prophetam suscitabo de medio fratrum suorum simjlem tuj ponamque verba mea jn ore eius de vtero no nomi xxviijo
text: Segons ques troba en les santes scriptures … [ 79] … fo molt perfet en gracias spirituals per tal lo preguarem etc
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3122
Location in volume ff. 79v-83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3655
Desconegut. Sermˇ sobre “Ipsum gentes deprecabuntur et erit sepulcrum eius gloriosum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79v] De santo Anthonio
tema: [ 80] Ipsum gentes deprecabuntur et erit sepulcrum eius gloriosum Jsaye xio capitulo
text: Manifestament appar en aquest mon transitori … [ 83] … resistir ales sues temptacions per tal que pusquam venjr ala sua gloria ad quam nos perducat etc
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3123
Location in volume ff. 83v-86
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3656
Desconegut. Sermˇ sobre “Homo sum sub potestate constitutus habens sub me milites”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 83v] De santo Gregorio
tema: Homo sum sub potestate constitutus habens sub me mjlites Matthei viijo capitulo
text: Costumade cosa es en les corts daquests grans senyors … [ 86] … per tal que pusquam venjr ala gloria de paradis ad quam nos perducat etc
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3124
Location in volume ff. 87-89v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3657
Desconegut. Sermˇ sobre “Ipsorum est regnum celorum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87] Plurimorum vel duorum martirum
tema: Ipsorum est Regnum celorum Matthei vo
text: Costumada cosa es que quant alguns homens … [ 89v] … per tal que pusquam venjr ala sua gloria ad quam nos perducat etc
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3125
Location in volume ff. 89v-92v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3658
Desconegut. Sermˇ sobre “Ffecit deus duo luminaria magna”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89v] Santorum Petri et Pauli
tema: Ffecit deus duo lumjnaria magna Genesis io capitulo
text: Aquel glorios doctor monsenyer sent Gregori … [ 92v] … cor ligsa en la vida de sent Pere. Dicatis aliquod exemplum de sancto Petro plassia a deu etc
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3126
Location in volume ff. 93-96
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3659
Desconegut. Sermˇ sobre “Justorum semita quasi lux splendens procedit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93] Philipi et Jacobi
tema: Justorum semjta quasi lux splendens procedit Proverbiorum iijo capitulo
text: Vehem en aquest mon sentible que quant los corsos celestials … [ 96] … ala gloria celestial en la qual ells son ad quam gloriam nos perducat etc
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 3127
Location in volume ff. 96-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3660
Desconegut. Sermˇ sobre “Honor regis judicium dirigit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96] Domjnjca jn Ramis
tema: Honor Regis judicium dirigit jn psalmo
text: Lo apostol sent Pau parlant dela gloria … [ 99] … nos puscham a ell fer seruey que puscham venjr ala gloria de paradis ad quam nos perducat
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3128
Location in volume ff. 99v-102v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3661
Desconegut. Sermˇ sobre “Misseremini mei saltem vos amici mei”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99v] Pro mortuis
tema: Misseremjnj mei saltem vos amici mei Job .xixo. capitulo
text: Manifestament appar en aquest mon que quant algun noble hom de gran liyatge … [ 102v] … per los seus angels en la gloria celestial ad quam gloriam nos perducat etc
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3129
Location in volume ff. 102v-106v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3662
Desconegut. Sermˇ sobre “Petite et accipietis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 102v] In rogacionibus
tema: Petite et accipietis Ihoannis io
text: Aquel glorios sant beatus ysodorus parlant jn libro de summo bono … [ 106v] … e apres aquest mon la gloria celestial ad quam nos perducat etc
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3130
Location in volume ff. 106v-110
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3663
Desconegut. Sermˇ sobre “Tu dirupisti fontes et torrentes tu siccasti fluuios etan”
Language catalÓ
Date pronunciat 1350 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 106v] Sermo pro pluuia
tema: Tu dirupisti fontes et torrentes tu siccasti fluujos etan psalmo lxxiijo
text: Nostro senyor tot poderos donador de lig e Regidor de tot lo mon … [ 110] … daras los pluia sobre la tua terra la qual plassia a ell quens do etc. Conuertjmjnj ad domjnum deum nostrum quja benignjs et misericors est Joel .ij. capitulo
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3131
Location in volume ff. 112-115
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3664
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Erat Jhesus eiciens demonium lux”
Language catalÓ
Date pronunciat 1399 - 1412
Incipits & explicits in MS tema: [ 112] E2rat Jhesus eiciens demonjum lux xio capitulo et jn euuangelio hodierno
text: E per declaracio deles paraules es a ssaber que aquest temps dela coresma … [ 115] … En altra guisa es molt gran dampnacio a la anima e al cos Matthei xo capitulo Pater meus relinquit nos tortoribus etc
colofˇ: Et est hic finis huius sermonis deo gracias
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 3132
Location in volume ff. 115v-123v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3665
Desconegut. Sermˇ sobre “Tristis est anima mea usque ad mortem”
Language catalÓ
Date pronunciat 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ 115v] [T]2Ristis est anima mea usque ad mortem Matthei xxvjo capitulo scribens presens uerbum etc
text: Bona gent be sabeu que segons que es custuma aprouada en sancta mare esglesia los predicados … [ 123v] … dix Cayffas jot conjur manant te de part de deu quem digues veritat e tu si [est ffill]…
Condition incomplet
Note les dues ˙ltimes paraules del text sˇn el reclam de quadern
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 3133
Location in volume ff. 124-127v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3666
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omnis qui vivit et credit in me non morietur in eternum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1399 - 1412
Incipits & explicits in MS tema: [ 124] Omnis qui uiuit et credit in me non morietur in eternum Ioannis xjo capitulo
text: Et per declaracio de les paraules es a ssaber a quantes mors … [ 127v] … a ffugre aquesta mort ab lo sagrament de la extrema vnctio
colofˇ: Et est hic finjs huius sermonjs. Explicit deo gratias
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3134
Location in volume ff. 128-136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3667
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Noli vinci a malo sed vince in bonum malum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1399 - 1412
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 128] […] Epyphanie ssermo
tema: [N]3oli vinci a malo sed vince in bonum malum Habetur uerbum istud orjginaliter ad Romanos capitulo xiio et jn epistolla currentis dominice
text: Per donar introductio ala materia de que us vull prehycar sapiats bona gent … [ 136] … Et per co [sic] diu lo thema Noli vincj amalo sed vince jnbono malum etc. Et hjc est finjs ssermonjs
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3135
Location in volume ff. 136v-153v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3668
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ille arguet mundum de peccato”
Language catalÓ
Date pronunciat 1414-05-06
Incipits & explicits in MS tema: [ 136v] [I]3lle arguet mundum de peccato Johannis xixo habetur hoc uerbum originaliter et jn euuangelio hodierno recitatum presente scribitur uerbum istud
text: E aquest dia concurren ensemps dues solempnitats e la vna es del digmenge present laltre es de sent Johan car en tal dia fon posat en martirj ala porta de la ciutat de Roma la quall es appellada porta latjna … [ 153v] … et demergatur in profundo maris etc. Ideo rogamus deum quatinus dignetur nos liberare ab apenis infernj. Amen
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3136
Location in volume ff. 154-158
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3669
Desconegut. Sermˇ sobre “Secundum leget debet mori”
Language catalÓ
Date pronunciat 1375 - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ 154] Secundum legem debet morj Johannes xviiijo capitulo
text: Segons verjtat e doctrina dela sancta scriptura yo trop que tres leys son stades donades a la natura humanal … [ 158] … Vegam donchs en qujna manera lj es dada mort. Recita pacionem etc
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04