Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1164
Authors Desconegut
Titles Història de Jacob Xalabin
Incipit & Explicits intr.: Açí comenssa la Istòria de Jacob Xalabín, ffill de l'Almorat … qui axí mateix aucís son pare, segons que hoy#rets
text: Devets saber, e cosa notòria que és, … sí és aquest Alí Baxà; e encara és viva la sua muller, germana del senyor de Satalia
colofó: Espleguada és la dita istòria. A Déus gràcias
Date / Place escrit 1389 - 1404
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 252-3 , n. 14014 Hauf
Tractat en: Martín Pascual (1989), “Presència de la tradició oriental al Jacob Xalabín”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 18 = Miscel·lània Joan Bastardas, 1
Editat a: Pacheco (1964), Història de Jacob Xalabín
Editat a: Miquel i Planas (1910), La Història de Jacob Xalabín. Seguida de La Filla de l'Emperador Constantí. Textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives
Editat a: Foulché-Delbosc (1906), Istoria de Jacob Xalabin
Subject LITERATURA
NOVEL·LA
VIATGES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 227
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 475 (BITECA manid 1153)
Copied 1476 - 1500 (Miquel i Planas, Morel-Fatio el donava com ms. del s. XV)
Location in witness ff. 1-20v
Title(s) Desconegut, Història de Jacob Xalabin, escrit 1389 - 1404
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Açi comensa la Jstoria de Jacob Xalabin ffill del Almorat senyor dela turquja. on se conte quines auentures si uengueren en la sua vida ne con ne en qual manera fina sos dies per mans de beseyt bey son frare bastart qui axi mateix aucis son pare segons que hoyrets
text: D4euets saber e cosa notoria que es que en lany de nostro senyor .M.ccc.lxxxvij. en les partides de orient ço es la on era la gran Troya edifficada qui are es appellada .la Turquia la terra que senyorege lamorat Turch e com lo dit amorat per nom Elbay morat stant en gran prosperitat dela sua senyoria … [ 20v] … E per ço vuy en dia reig tota la terra Aquest beseyt bey axi com a senyor quj es lo bastart E lo maior hom que ell hage ne sia en la Turquia quj vuj reig per aquest si es aquest Aljbaxa e encare es viua la sua muller germana del Senyor de Satalja
colofó: Espleguada es la dita istorja adeus gracias
References Pacheco (1964), Història de Jacob Xalabín
Miquel i Planas (1910), La Història de Jacob Xalabín. Seguida de La Filla de l'Emperador Constantí. Textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives
Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Foulché-Delbosc (1906), Istoria de Jacob Xalabin
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-20