Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1162
Name Joan Fogassot, notari
Joan Fogaçot
Sex H
Milestones Naixement Barcelona
Floruit 1453 - 1474
Lloc vinculat Napoli (regne) 1453 (ambaixada)
Lloc vinculat Bourgogne (estat) 1460 - 1462 (viatges per afers comercials i diplomàtics a la Cort del Duc)
Associated Persons altre: Ricard, poeta
amic de/d': Pere Vilaspinosa, notari
ambaixador de/d': Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
altre: Francí Joan Puculull, poeta
Affiliation notari
poeta
Institutional Affiliation Altres encàrrecs administratius Barcelona: Consell de Cent (1447 - 1478)
Author of texid 1359 Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?]
texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 1377 Col·lectiu… Cançoner Vega-Aguiló (III), compilat 1390 - 1500
texid 3413 Francí Joan Puculull ~ Joan Fogassot… Qual voleu mes, e sou de bon acort, escrit 1400 - 1470
texid 1561 Joan Fogassot, Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals, escrit 1461-02
texid 5407 Joan Fogassot, Contra·l voler lo seny arremorat, escrit 1454-05-31
texid 3252 Joan Fogassot, Dels doctes fels congregat per posible, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 3253 Joan Fogassot, Fins ací m'eveu mostrada, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 3254 Joan Fogassot, Infinits mals divisio·ns aporta, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
texid 5406 Joan Fogassot, Lo prepossat, per que·m par que sit fort, escrit
texid 5409 Joan Fogassot, Mon bon amich, a mi par avident, escrit 1458 a.
texid 3257 Joan Fogassot, Per lo camí breu sens peril, dresera, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3258 Joan Fogassot, Ploren mos ulls llàgrimes no lensants, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3259 Joan Fogassot, Qual orador te lengu 'axi diserta, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3260 Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
texid 3261 Joan Fogassot, Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor, escrit 1450 [?] - 1475 [?]
texid 3251 Joan Fogassot, volguer[a en] companyia, escrit 1450 ca. - 1480 ca.
Owner of manid 1322 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 225. Barcelona:, 1491 - 1510. Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi de la gaia sciencia, promulgat 1403-03-17.
References (most recent first) Tractat a Beltran i Pepió (2003), “Copisti e canzonieri: i canzonieri di corte”, Cultura Neolatina 133-34
Tractat a Cases i Loscos (1990), Catàleg dels protocols notarials de Barcelona, 2. Altres arxius 454
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 11:199 , n. sv
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-16