Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1162
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1783
Desconegut. Crònica universal
Language català
Date traduït 1407 ad quem
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 11 | Antic Anc. fonds 8374
Copied 1401 [?] - 1450 [?]
Location in witness ff. 1ra-361vb (fol. mod.)
Incipits & Explicits in witness índex: [ 1ra] En nom de deu sia amen començe la taula de libre apelat Fflos mundi / la qual observara aytal manera ço es que cascun titol dela dita taula recitara / o designara los feyts duna fuylla del dit libre Entant que aquell que uolra girar ala istoria pora facilmet trobar aquella per lo compte deles cartes car aytantes cartes com ha en lo libre aytays tjtols hic aura E primerament comencen los prolechs e com nostro senyor deu crea e feu lo mon e tots [sic] les coses que en ell son contengudes ornant e ordonant aquels E com Adam parlant en abrayc les posa a cascuna segons lur proprietat nom … [ 10vb] … dela guerra de castella ques continuaue contra lo Rey darago
índex: [ 11ra] Q4ui vol saber breument don son diriuades les senyories aprengue la daual scrita taula … [ 17rb] … Jgnocent vj
rubr.: [ 18ra] En nom de nostre senyor sie amen Començe lo libre apelat fflos mundi loqual es pres e compilat de moltes gestes e actes mundials segons que per auat [sic] sira vist deu volent
prol.: Comencament del prolech. A4donar als uiuents memoria de les coses pasades … [ 18va] … fins a noe es la primera edat segons que daual oyrets
tit.: ffinit lo prolec Començe la istoria del primer libre. Capitol primer
text: E5n lo comencament del temps abans de tots los dies … [ 361vb] … Tolosa en lo parlament del Rey de ffrança dar [.ii. tatxat] \sis/ cauals conegues aquesta mala fraudulenment […]
Condition incomplet
Note la darrera paraula és el reclam del quadern següent que s'ha perdut. Ja era incomplet al s. XVII
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28