Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1160
Authors Desconegut
Titles Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonum
Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó
Incipit & Explicits pream.: Aquest libre mostra veritat, del primer comte de Barcelona e de tots los altres qui son venguts aprés d'ell … e dels fets recaptoses e grans e nobles qui son estat feyts per comtes e per reys en lur temps
text: Del castell d'Arriá, qui és en Catalunya, el territori de Comflent de costa lo flum qui és apel·lat Tet, era un cavaller rich, bon d'armes … e Helisabeth, qui fo muyler d'En Phelip, fill de Ledohic, rey de França; e dona Maria qui morí sens infant
Date / Place traduït 1268 - 1283 (Coll i Alentorn)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.21.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.21.1
Editat a: Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats
Note trad. d'una versió llatina intermèdia entre la primitiva i la definitiva. Segons Massó va existir tambié un altre ms. antic (que anomena G a l'ed.), avui perdut, que s'esmenta a l'inventari de G. Cabanelles (1424), inc.: “Aquest libre mostra ueritat del primer comte de Barcelona”, exp.: “sino le setge e aço fo l any 1391”
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 218
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 1ra-9va
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283 XVII-XXVI
Incipit & Explicits text: [ 1ra] e despoderats se amagauen een clergues e enlechs een aquells de la terra e de fora fo gran mal uengut … [ 9va] … qui fo muller den ffelip fill de ledoich Rey de frança. E Dona Maria. qui morj menys djnffant
Condition acèfal
References Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats
Note no el cita Massó a la Historiografia
ID no. of Witness 2 cnum 219
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 8 (BITECA manid 1019)
Copied Barcelona: Ramon Ferrer para Barcelona: Consell de Cent, 1335
Location in witness ff. 22v-27v
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
References Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats lvii-lviii , n. Ms. A
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 493 , n. Ms. A'
ID no. of Witness 3 cnum 222
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 943 (BITECA manid 1163)
Copied 1341 ca. - 1360 ca.
Location in witness ff. 1-13v
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
En nom de deu e de nostra dona santa Maria començe les croniques del libre del Rey en Pere, f. 1r
Incipit & Explicits índex: [ 1] En nom de deu e de nostra dona santa Maria començe les croniques del libre del Rey en Pere … [ 3] … de cascuns de les parts molt […] en moltes maneres
text: [ 4] A5quest libre mostra ueritat del primer conte de barchinona e de tots los altres … [ 13v] … axi com hoyrets en lo dit libre
Condition incomplet
References Coll i Alentorn (1951-52), “La historiografia de Catalunya en el període primitiu”, Estudis Romànics 139-196
Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats
Note no el cita Massó a la seva Historiografia
ID no. of Witness 4 cnum 220
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 10 (BITECA manid 1020)
Copied Barcelona: Ramon Ferrer, 1346
Location in witness ff. xxviva-xxiiivb [?]
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
Cronica comitum barchinone et regum aragonum
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviva] Cronica comitum barchinone et regum aragoniun [sic]
pream.: Del primer comte de barcalona e de tots los altres qui son uenguts apres dell e del ordonament de tots los comptats qui son en Cathalunya … e dels fets recaptoses [sic] e grans e nobles que han estats feyts per Reys eper comptes en lur temps. Rubrica
text: E5L castell darria que es en Cathalunya el territori de comflet costa lo flom que es apellat .Tet. era .i. caualler rich bon darmes
References Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 3:655
Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats LVIII , n. Ms. B
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 15:493-494 , n. Ms. B'
Massó Torrents et al. (1882-83), “Lo Llibre vert del Arxiu Municipal de Barcelona”, L'Avenç
ID no. of Witness 5 cnum 1709
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/647 (BITECA manid 1440)
Copied 1376 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 3ra-13ra
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
Incipit & Explicits text: [ 3ra] A3quest libre mostra ueritat del primer comte e de tots los altres qui son uenguts apres dell … [ 13ra] … e molt espert e coratjos de anar sobre moros axi con hoyrets en lo dit libre
References Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats LIX , n. Ms. D
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 494 , n. Ms. D'
Note duu al mig dos folis en blanc
ID no. of Witness 6 cnum 1480
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 759 (BITECA manid 1277)
Copied 1393 a quo - 1420
1601 - 1700 (f. 306)
Location in witness ff. ira-xra ff. 9-18
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
Incipit & Explicits text: [ ira] A4quest libre mostra ueritat dell primer comte de barchinona … [ xra] … en la qual ell fo leyall \e/ catolich sens tot dupte tos temps
References Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats LIX , n. Ms. C
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 494 , n. Ms. C'
Note al f. i, amb lletra del s. XVI, es llegeix: “Chronica de cataluña que dictaua en Bnat desclot v. fol. x”
ID no. of Witness 7 cnum 6870
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. ccxxxviij-cclxjv
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxviij] En nom de jhesu christ e de la gloriosa nostra dona santa Maria sia ame[n] aquest libre mostra veritat del prjmer comte de barsalona E tots los altres quj son venguts apres dell E del hordonament de tots los comtats Quj son en Catalunya E los noms E los temps daquells quj ho an tenguts los vns apres los altres E lo regisme darago Con vench E fon ajustat al Comtat de barsalona E dels fets recaptosos E grans E nobles Coses que son estades fetes per reys E per los comtes en los lurs temps segons hoyjrets [sic] e veurets per auant
text: A5l castella darja que es En Catalunya al territorj de Conflent Costa lo flum que es appellat Ter Era .j. Caualler … [ cclxjv] … E Elisabat Quj fon muller den phelip fill de lo ojt rey de frança E dona quj morj menys djnfant
ID no. of Witness 8 cnum 223
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 485 (BITECA manid 1007)
Copied 1421 - 1460 (part catalana, interporlació posterior)
1376 - 1400 (fragment català de la Gesta comitum segons J. Riera)
1351 - 1400 (part llatina més antiga)
Location in witness ff. 291-294v ff. 310v-333v
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
Incipit & Explicits text: [ 291] Aci se mostra ueritat del primer comte de barchinona he de tots los altres qui son uenguts apres dell he de tots los comptats qui son en cathaluya [sic] … [ 294v] … anfos emperador de toledo del quall fo nat .j. jnfant molt bo e molt noble aquest compte ac […]
Condition fragment
References Coll i Alentorn (1951-52), “La historiografia de Catalunya en el període primitiu”, Estudis Romànics 3:139-96
Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats lix-lxiii , n. Ms. E
ID no. of Witness 9 cnum 1712
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41 (BITECA manid 1978)
Copied para P. Ribera, 1652 - 1758 (Carbonell)
Location in witness ff. 697-717 ff. 593-717
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 697] Cronica de Cataluña que dictaua en Bernat Desclot [sic]
References Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats LXIII , n. Ms. F
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 494 , n. Ms. E'
ID no. of Witness 10 cnum 3078
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 198-205v
Title(s) Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 198] El Codice tiene por titulo Vsanzas de Barcelona ó Vsatges de Barselona y segun el caracter papel y otros adminiculos pudo hauerse escrito por los años 1350
text: e despoderats se amagauen e en clergues e en lechs … [ 205v] … e dona Maria qui mori menys dinfant
Associated MSS/editions manid 1018 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, O.I.12. 1323 a quo - 1400. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
Note una anotació en castellà al final de la rúbrica ens informa que “falta el principio”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-30