Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1158
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 205 | Antic 68
Title of volume Epistolariae | Valentinum ( al teixell)
Copied 1301 - 1400 (Romeu Figueras)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VI + 1-140 + VI
Collation 1-1210 134/6 1410
Page Layout 19 línies (f. 2)
Size pàgina 311 × 220 mm (f. 2)
caixa 201 × 133 mm (f. 2)
caixa 216 × 140 mm (f. 127)
Hand gòtica formada (al cos del volum)
gòtica formada, més arrodonida i menuda que a la resta del manuscrit (ff. 126-130v i semblant també a la dels ff. 6v-10v)
Pictorial elements Caplletres: al f. 1 caplletra historiada d'onze unitats de pauta amb un sant predicant en blau, vermell, or i lila, acompanyada d'una orla que envolta la pàgina, al centre del marge dret un joglar toca un orgue de mà i al marge inferior un cavaller combat amb un monstre; el f. 92 també és decorat luxosament, però la factura és diferent, trobem la imatge de sant Esteve a la inicial i a l'orla un dels que l'apedregaren
Caplletres: inicials de paràgraf de dues i tres unitats de pauta alternen blau i vermell amb decoració de filigrana a ploma en el color de contrast
Rúbriques en vermell
Tocs de color vermell en moltes lletres
Other features Justificació: a punta seca; les dues línies verticals arriben fins als marges
Pautat: amb línies de guia per als renglons repassades amb punta de carbó en alguns folis, que no superen generalment els marges, llevat d'alguns folis on sobresurten del marge esquerre
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: es veuen restes del règim complet de perforacions que hi havia al marge per guiar els renglons en alguns folis (per exemple als ff. 91 i 100); quatre perforacions rodones prop dels marges senyalant les línies verticals
Reclams: horitzontals al marge inferior dret
Signatures: són visibles signatures de quadern als ff. 132-134 (ai-aiii), numeració incoherent amb l'estructura del quadern, que deu correspondre a la resta d'un plec reaprofitat aquí
Music S
Condition en bon estat, tot i que hi ha sectors del volum on la tinta ha perdut intensitat i els folis es troben molt desgastats (per exemple, els ff. 122-124, amb el marge inferior del 122 estripat i perdut, però conservant-se el text); guardes anteriors i posteriors de paper. La disposició del pergamí compleix la llei de Gregory. Foliació antiga en xifres romanes i tinta vermella situada al centre superior del verso dels folis, numera f. i el f. iv, ii el iiv, etc., arribant fins al f. cxxviij (128v)
Binding recent, de pergamí sobre cartó fort; guardes en blanc i negre
References (most recent first) Descrit per: Ripollès (1949), “Epístola farcida de San Esteban. Planchs de sent Esteve (ii)”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Descrit per: Ripollès (1948), “Epístol farcida de San Esteban. Planchs de sent Esteve”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Descrit per: Ripollès (1946), “Epístola farcida de Navidad”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 225 n
Tractat a: Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 1:21 , n. E
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 151 , n. 205
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 77-8 , n. XVI
Note anotacions als marges en llatí, de mans cursives dels ss. XIV-XVI, xifres romanes als marges i també alguna esmena del copista

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3186
Location in volume ff. 126-130v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1137
Desconegut. Esta liçó que legirem
Language català
Date traduït 1201 - 1225
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126] [L]4eccio actuum apostolorum
text: E4sta liço que legirem dels fayts [f. 126v] dels apostols trayren los dits sant luch … [ 130v] … puix nos donest lo teu san nom recep mon esperit dest mon D3omine ihesu
Condition incomplet
Poetic Stanza 11 x 4
Language of witness català provençalitzat
Note testimoni corresponent a les cobles I-VIII, X, XII-XIII de l'edició de Romeu i Figueras. Text amb notació musical
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-13