Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1158
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica 1-279
Language català
Date escrit 1325 - 1328
City, library, collection, & call number Catania: Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria ( Biblioteca Ventimiliana:), Vent. 6 | Antic Cod. Ventimiliano 1/94
Copied València [?]: 1401 - 1410 (Massó seguint a Savj-Lopez)
Location in witness ff. 2ra prel.-8vb + i-cxcixv
Incipits & Explicits in witness índex: [ 2ra prel.] L3o prolech daquest libre comença ab la gracia de deu en cartes .ia. Lo neximent del senyor Rey en Jacme darago … [ 8vb] … Con lo Noble en .G. deserueylo el Noble en Pons de Caramany Corregren la Ribera de Jenoua ab .xli.a Galea .ccxxxiiij.
prol.: [ i] E14n nom de nostre senyor ver deus ihesu christ e de la sua beneyta mare madona sancta maria e detots los seus beneyts sans e santes amen. Per ço cor deute es que cascun deja retre gracias adeu … [ ii] … E per ço comens al feyt del senyor Rey en Jacme con yol viu
text: S3enyaladament lo vju que yo era fadri el dit senyor Rey ala dita ujla de peralada honyo nasqui … [ cxcixv] … e cascun tornassen alegre e pagat en tre sos amjchs [reclam: “e no ana”]
Condition incomplet
Associated Persons Autor: Galceran Marquet, militar índex de la part perduda ( (afegeig capítols referents a fets dels anys 1329-1334))
References (Most recent first) Nicolau d'Olwer (1936), “La Crònica de Ramon Muntaner: Filiació dels seus textos”, Estudis Universitaris Catalans, 21 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d'Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 1 69-70 , n. Ms. B
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. B
Note segons un índex on consta la llista dels capítols perduts de laCrònica, n'hi havia referents a fets de 1329-1334, deguts, probablement a Galceran Marquet. Nicolau d'Olwer suggereix que manquen sis senions on acabaria la Crònica i on començaria la còpia del document de 1307 que acaba al f. 200, escrit a ratlla tirada, per una altra mà més cursiva: “… haujets per […] la companya que nos tot hom hauem cobrat e reebut de uos e com nos ne la dita companya de totes les damunt dites coses (…) datne satisfet nos hajam en aquesta present letra de de [sic] conciencia nostra e de tota la companya atorgam con vos en som tenguts el nostre senyor emperador (…) deja proue hjr a vos lo dit en Ramon muntaner ço que nos no podem ne hauem pogut complir E entestimonj deles damun dites coses aquesta present carta manam fer e amajor seguretat (…) ab lo nostre sagell en fils de çeda blaua manam sagelar e posar Datj vltims [sic] agusti Anno jncarnationis dominj m.o ccco vijo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28