Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1157
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Com lo senyor rei en Joan donà a en Galceran Marquet jurisdicció alta e baixa en una de dues galees
Date / Place promulgat Barcelona 1390-01-15
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
MAR
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4196
City, library, collection & call number Wien: Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 3451 (BITECA manid 1799)
Copied 1431 a quo - 1450 (Beltran, data de les disposicions)
1359 - 1400 (Bertini)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. lxviiijv-lxxj
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Com lo senyor rei en Joan donà a en Galceran Marquet jurisdicció alta e baixa en una de dues galees, promulgat 1390-01-15
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiijv] Con lo senyor Rey en Johan dona an Gal|ceran merquet [sic] Jurisdiccio alta e baxa en | vna de dues Galees de la qual lo dit se[n]yor | lo constitui patro
intitulatio: N3Os en Johannes per la gracia de deu | Rey darago … e de Cerdanya
text: Per tal que vos en Gal|ceran marquet menor de dies Ciuta|da de Barchinona quj per nos sots consti-tuit [f. lxx] e ordenat patro dela vna daquelles | dues Galees … [ lxxv] … fermament e obseruen e contra | noy venguen per qualseuol raho
datatio: [ lxxj] Data | en Barchinona a xv. dies de janer en | lany dela natiuitat de nostre senyor Mil [f. lxxj] CCC. XC. Petrus ça calm
Note Segueix als ff. lxxj-lxxiijv en llatí: "Con lo senyor Rey en Johan manaua al | Almirall e a altres officials que hagues|sen en G. de guadiola per algutzir e | no altra persona" (1393).
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2002-05-21