Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1157
Format llibre. edició. imprés
Title Furs de València
Associated persons Germà Colón (Ed.)
Arcadi García i Sanz (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, A, 101, 105, 113, 121, 130, 134, 136-40
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 1980-2007:
Volumes 11
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 9-39, 14-38 romàniques
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Biteca 9-39, 14-38 romàniques
Source of Data for Works texid 1601 Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo
texid 5454 Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Fur sobre les apelacions dels consols, promulgat 1403
Source of Data for Witnesses cnum 215 MS: Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo. San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.II.20, 1391 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1602 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 137. 1371 - 1410. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 1601 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 2-V-17 (a). València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
manid 2183 MS: Desconeguda: Olim València Convent de Montesa. 1261-03-31. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 2185 MS: La Sènia: Manuel Viña. 1301 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 2181 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/1125. 1351 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247.
manid 1037 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18631/37. València:, 1329 ca. Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous de la cort general de València, promulgat 1329.
manid 2186 Ed.: Madrid: Palacio, III/3956 i III/3957. València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 1162 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.II.20. 1391 - 1400. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 1752 MS: Tarragona: Pública, Santes Creus 87. 1451 [?] - 1500. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2184 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 654. 1418 a quo - 1500. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1417 - 1418.
manid 2202 MS: València: Arxiu del Regne, Real Cancillería 663. 1421 a quo - 1500 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga), celebració 1383 - 1384.
manid 2182 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 1-2; Códice I-II. València: Boronat Pera, 1329 a quo - 1350. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 2201 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 1. 1301 a quo. Jaume II, Rei de Mallorca, Furs, promulgat 1301-01-21.
manid 2203 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 3, núm. 3. 1337 a quo - 1470 ad quem. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi de les vitualles, promulgat 1337.
manid 2198 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 7. Montsó: Jaume Conesa, 1363-03-08. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362.
manid 2799 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 4 núm. 4. València: Mateu Adrià, 1348. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1348.
manid 2197 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 10. 1371 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371.
manid 2199 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 11. 1358 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371.
manid 2194 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 16. 1403 a quo. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2195 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 13. València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24.
manid 2193 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 17. València[?]: Ramon de Cumbis, 1407-08-30. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2817 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. 23. València: Pau Nicolai, 1419-09-16. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2191 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 22. València:, 1418-04-08. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2190 MS: València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 25. Sagunt:, 1428-11-19. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2800 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 27. València: Guillem Bernart de Brugada, 1446-07-01. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446.
manid 2801 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 28. Oriola: Felip Climent, 1488-07-31. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2802 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 29. Montsó: Miquel Velázquez Climent, 1510-07-20. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2204 MS: València: Arxiu Històric Municipal. 1401 - 1500. Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Furs de València, promulgat 1283.
manid 2192 MS: València: Arxiu Històric Municipal, sense identificar. 1418 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 1920 MS: València: Universitària, 897 (a). 1488 a quo - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-03-21