Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1157
Name Francesc Ferrer, poeta
Francesc Ferrera [?]
Sex H
Milestones Naixement València [?]
Floruit 1448 d. - 1462 ca.
Associated Persons servidor de/d': Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461]
amic de/d': Pere de Torroella, poeta
amic de/d': Pero Martines, clergue regular (1390 ca. - 1463)
amic de/d': Valterra, poeta
Affiliation poeta
uxier
Author of texid 1359 Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?]
texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 1377 Col·lectiu… Cançoner Vega-Aguiló (III), compilat 1390 - 1500
texid 4281 Francesc Ferrer, Ab dubte veg [que] puscha viure, escrit 1425 - 1458
texid 4282 Francesc Ferrer, Arbitr·és gran levar juhí, escrit 1425 - 1458
texid 3613 Francesc Ferrer, De cert vos dich, si m'à durar, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 4283 Francesc Ferrer, De fi en fi, vos am tan finament, escrit 1425 - 1458
texid 4284 Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
texid 4285 Francesc Ferrer, Enug estrem abat tot bon saber, escrit 1425 - 1458
texid 4286 Francesc Ferrer, Governador, si·l cars de l'ignocent, escrit 1425 - 1458
texid 3239 Francesc Ferrer, Haveu lexat ut, re, mi, fa, sol, lla, escrit 1458 - 1461 ad quem
texid 3541 Francesc Ferrer, Huyt letras són e la meytat vocals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
texid 1554 Francesc Ferrer, Lletra a Joan Rois de Corella, escrit 1450 - 1500
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 4287 Francesc Ferrer, Qui bé serveix lexau, que grat ne ten, escrit 1425 - 1458
texid 4288 Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no à vist, escrit 1425 - 1458
texid 4289 Francesc Ferrer, Una tençó vul ab vós tançonar, escrit 1425 - 1458
Other Associations with Works texid 5063 Pere de Torroella, Resposta a una letra que li fa Francesc Ferrer, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q85421059
Tractat a Torró (2001), “Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV”, Revista de Catalunya 111
Tractat a Beltran i Pepió (2003), “Copisti e canzonieri: i canzonieri di corte”, Cultura Neolatina 146
Tractat a Rodríguez Risquete (2002), “Del cercle literari del Príncep de Viana i unes poesies satíriques del Cançoner de Saragossa”, Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 11:64 , n. sv
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q85421059 vist 2023-11-08
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-09