Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1155
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Sant Cugat, 81
Title of volume SENTEN | MORAL ( al teixell)
Copied 1462-06-27 a quo (f. 78)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 83 (I + 1 + 1-81)
Collation 118 214 318 414 51 618
Page Layout 28 línies (f. 1 text)
29 línies (f. 3)
Size pàgina 200 × 135 mm (f. 1 text)
caixa 142 × 80 mm
caixa 150 × 85 (90) mm (f. 3)
Hand humanística
humanística més petita i cursiva (ff. 66v-77)
Pictorial elements Caplletres: ha quedat en blanc l'espai destinat a les caplletres, algunes assenyalades amb lletres de guia
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: la justificació defineix a cada marge una petita columna on se situa -en la més externa- el reclam vertical
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia de la justificació escrita i darrera en blanc
Perforacions: només es veuen les perforacions del marge superior, quatre, que semblen haver estat fetes amb un compàs o punxó
Reclams: vertical
Condition els dos primers folis despresos. Són en blanc els ff. 72v-73, on amb una punta s'han dibuixat rodes, i el 77v
Binding pergamí sobre cartó, amb daurats al llom
Previous owners (oldest first) Jeroni de Poy, estudiant
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 128-31
Note al segon foli preliminar de guardes modernes hi ha una nota de Manuel de Bofarull: “Advertencia. Este Códice se publicó en 1857 en el Tomo XIII de la Coleccion de Documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon, hasta el folio [66]. Manuel de Bofarrull.
Nota: "la fecha de este Códice se halla en la última línea del folio [78] donde se lee ‘E aço es fet uuy a XXVIJ de Juny de M.CCCC.LXII' (27. junio de 1462) (els passatges entre [] són afegits en color i tinta vermella).

A la guarda antiga hi ha proves de ploma, una de les quals diu: “Jeroni de Pey studiant de bonas lesons se apura haber sospirat”

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1177
Location in volume ff. 1 prel. + 1-66
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1793
Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca. Doctrina moral
Language català
Date escrit 1440 ca.
Incipits & explicits in MS índex: [ 1 prel.] Que per legir sap hom totes coses .Lvj … Com per altres negossis e occupassions de aquells don breu fi en lo present Tractat e obra .Lx.
prol.: [ 1] qui uol hauer gloria: faça que el sia tal com ell uol resemblar
tit.: Com hus ensenya tot quant hom sap
text: [f]2ills no son uell: e ia hauets hoit dir com en ma fadrinesa e seruit lo rey en Pere … [ 66] … E nostre Senyor per la merce e infinida Clementia uos leix uiure al seu Sant seruey: e us port a uida perdurabla e per semblant a mi si fassa. Amen
colofó: Finito libro sit laus gloria christo amen Orate pro scriptore Exegi totum: pro pena da michi potum
Condition acèfal
Associated Texts inclou un fragment del pròleg de texid 1838 Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
References (most recent first) Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 129
Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 27 , n. P1
Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 186-31
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 207
Location in volume f. 66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1150
Desconegut. Filles hagudes del mullerament del Diable amb Iniquitat
Language català
Date escrit 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 66v] [d]3ien quel diable pensant que si hauia filles de aquelles hauria gendres … les quals retench ab si que no les uolgue maridar per co com les amaua molt no les uolch maridar per co que fessen allur guisa e que fossen comunes a tots los homens del mond
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 282
Location in volume f. 67
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1217
Desconegut. Ministres o sufraganis dels set pecats capitals
Language català
Date compilat 1301 [?] - 1462 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 67] Los .vij. peccats mortals han lurs sufragans ho quatre ministres qui tempten los homens en aquest mon a peccar … E molts han Tresor lo qual nol saben emprar E molts han Caualls lo qual nol saben caualcar
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 302
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 216
Location in volume ff. 67v-72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1158
Desconegut. Genealogia dels reis d'Aragó i notícies d'història universal
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 67v] Item legint en algunes Croniques e libres istorials per aco e acordat de continuar en lo present libre la genealogia de tots los Reys qui en Arago son stats … [ 72] … La qual jornada la sua anima en napols passa daquesta uida en laltra la qual ab les animes dels faels desfucts en glorie reposen ab nostre senyor deu amen
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3185
Location in volume ff. 73v-77
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3690
Desconegut. Notícies d'història universal
Language català
Date compilat 1462 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 73v] Item en lany dela incarnatio de nostre Senyor ihesu christ fo presa DCCCC L XXXV la Ciutat de Barchelona per lo compte borrell … [ 77] … E apres fo lo dit princep trames en Catalunya ha ond stigue pres molts anys dins lo Castell Nou de la Ciutat de Barchelona: et hec is finis
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1261
Location in volume ff. 78-81v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11227
Pseudo-Marcus Porcius Cato. Llibre de Cató (versió 3)
Language català
Date traduït 1462
Incipits & explicits in MS prol. tr.: [ 78] [c]5um dels homens constituits en hus de rao se pertangua enquerir e serquar la uia e carrera … parlaras poch en los conuits o scarniras lo miserable: porta liberalment bon uoler a tota persona
prol.: [ 79] [p]2er ço com deu es scodrinyador del cor axi com les scriptures nos ho dien … [ 81v] … Lexa so qui es massa alegrat dela cosa
Condition incomplet
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 303-10
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16