XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1155
Name Convent dels Caputxins
Milestones Fundado 1672 - 1906
Fundado 1906
Associated places Ciutat de Mallorca
Associated persons bioid 2520 Luis de Villafranca (Fra), clergue regular
Former owner of manid 2312 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca dels marquesos de Vivot, 5. 1301 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 2246 MS: Ciutat de Mallorca: Franciscans, 12 (March, 11). Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1633-09-10. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1321 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 156. Ciutat de Mallorca[?]: Jeroni Alemany i Flor, 1763. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
References (Most recent first) Andreu de Palma de Mallorca (1920-21), “La antigua biblioteca de los Capuchinos de Mallorca (Apuntes para ilustrar su historia)”, Estudios Franciscanos
Barcelona (1921-22), “Inventario de Mss. referentes a la historia de nuestra Provincia Capuchina de Cataluña, Apéndice C. Conventos de Mallorca”, Estudios Franciscanos
Beer (1894), Handschriftenschätze Spaniens 387-97
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 21:219-32
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2011-03-14