Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1154
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Sant Cugat, 83
Title of volume MISCELLA | ASCET[ICA] ( al llom)
Copied 1401 - 1500
1391 - 1400 (Aramon, ed. Filla del rei d'Ungria)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 126 (= [ix]-cxli = 1-125 + 1)
Collation 114 219 35/6 47/6 5-712 814 95/4
Page Layout 13 línies (f. 2)
Size pàgina 193 × 130 mm
caixa 133 × 10 mm (f. 2)
Hand gòtica diverses mans
Pictorial elements Caplletres: caplletres maldestres en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Other features Justificació: a punta seca, caixes no sempre marcades ni respectades
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com escrita
Reclams: horitzontal centrat, decorat en vermell
Condition eren originalment en blanc els ff. 17v-18v, 114v, 124v-126v i tots, llevat del 114, han estat omplerts per ratllades i proves de ploma. El volum fou tallat al relligar-lo fent-hi desaparèixer els marges. La foliació romana antiga té diversos errors; manquen els ff. xvi-xviii, xxvii i cii; foliació moderna en vermell al peu
Binding pergamí sobre cartó, llom amb daurats
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1311 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 82. 1401 - 1450. Taddeo de' Gualandi de Pisa, Visió d'ultratumba (tr. Desconegut), traduït 1390? - 1430?.
References (most recent first) Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat 83 (Oracions) (2007)
Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Descrit per: Orazi (1999), Història de la filla del rei d'Hungria e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 42-43
Descrit per: Avenoza (1998), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1996), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1937), Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents a l'Arxiu de la Corona d'Aragó 131-33
Note al segon foli preliminar de guardes modernes hi ha una anotació de Manuel de Bofarull: “Advertencia. Este Códice se publicó en 1857 en el Tomo XIII. de la Coleccion de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragon. Manuel de Bofarull”

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 546
Location in volume ff. 1-17v (fol. mod.)
ff. [ix]-xxix (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1421
Jafudà Bonsenyor. Paraules de savis i de filòsofs
Language català
Date escrit 1291 - 1298
Incipits & explicits in MS text: [ 1] A si vol ton senyor guayar en aquest seegle … [ 17v] … Qui no fa a sa anima ja nol fara a altri
colofó: [ 17v] ffinito libro sit laus gloria Christo. Deo gracia Amen
Condition acèfal
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 13:165-83
Note f.18 originalment en blanc, avui amb proves de ploma
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 206
Location in volume ff. 19-51v (fol. mod.)
ff. xxxii-[lxiv] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3086
Desconegut. La filla del rei d'Ungria
Language català
Date escrit 1330 - 1350
Incipits & explicits in MS acc.: [ 19] En nom de Deu sia j de madona sancta .Ma. … comensa aquest ljbre del rey dungria he de sa [fil]a la qual fo muler del comte de Proensa
text: En Vngria hac vn rey qui auia per muler le pus bela dona del mon … [ 51v] … celestial la qual nos aport nostro senyor per la sua merce Amen
colofó: ffinito libro sit laus gloria Christo. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat
References (most recent first) Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte 23 , n. B
Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Bulbena i Tosell (1902), Historia de la filla del Rey de Hungría. Historia de la Emperadriu d'Alemanya, falsament acusada d'adulteri. Mirable aventura del cavaller Spercius. Segons manuscrits e cròniques dels segles XIVe, XVe e XVIe 3-28
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 53-79
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 291
Location in volume ff. 51v-53 (fol. mod.)
ff. [lxiv]-lxvi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1226
Desconegut. Oració de Nostre Senyor Jesucrist
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51v] Oracio de nostro senyor deu Iesuchrist
text: Ihesucrist fill de deu uju per la uolentat … an les tues beneytes mans e quem dons uide perdurabla Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2532
Location in volume f. 53r-v (fol. mod.)
f. [lxvir-v] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2792
Desconegut. Oració de Nostra Dona santa Maria
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53] Oracio de nostra dona sancta Maria
text: P3rechte madona sancta Maria mare de deu e de misericordia … e quem mostres la tua beneyta fas en la ora dela mja fi [afegit d'altra mà] e quem fasas a seber lo die e hora de la mje mort e quem rebes en la tua beneyta compaye
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 151
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 380
Location in volume ff. 53v-55 (fol. mod.)
ff. lxvj-lxviij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1304
Desconegut. Sancta Maria, Verge puella
Language català
Date escrit 1340 - 1360
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53v] Aci comensen lo vij goy de le uerge Marie j altres orations en rimes
text: [ 53va] Sancta maria verge puella | done e gloriosa e bella … [ 55] … E de tots crestians ament | Deus nos aport asaluament Amen
Poetic Stanza 35 x 2, 1 x 1, 2 x 2
Note els ff. 54v-55 són a una sola columna
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2533
Location in volume ff. 55v-56 (fol. mod.)
ff. lxviiiv-[lxviiii] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2793
Desconegut. Oració a la Verge
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS acc.: [ 55v] Aquesta oracio ha aytal propietat que tota persona que la diga iiies. vegades … e mantinent sera desliurada Ab deu. E comenca axi
text: [a]2ls sants membres macoman em do de madona sancta maria. … [ 56] … e de totes animas cristianes. Amen
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 155-6
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2535
Location in volume ff. 56-59 (fol. mod.)
ff. [lxviiii]-[lxxii] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2794
Desconegut. Confessió general
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 56] Jo peccador me confes a deu … [ 59] … ne mon proisme confes men a deu e a uos e clam merce a jesucrist que mo perdon Amen
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 156-9
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 426
Location in volume ff. 59-71v (fol. mod.)
ff. [lxxii]-lxx[iv] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1337
Desconegut. Vida de Santa Margarida
Language català
Date traduït 1300 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59] Aci comenca la vida de la benuyrada sancta margarida qui pres martiri an poder de erodes darmansa
text: L3a benuyrada sancta Margarida fo filla den teodes qui era gentil E patriarcha dels gentils … [ 71v] … les nostres animes sien coronades al goyg de Paradis. Amen
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 119-30
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 310
Location in volume ff. 71v-89 (fol. mod.; manca, pel que sembla, 1 foli entre el 88 i 89 moderns)
ff. lxxxivv]-[ciii] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1244
Bernardus Claravallensis. Revelació de la Verge a sant Bernat
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71v] Aci comença la pasio de Jhesuchrist salvador nostre
text: [ 72] Quj dara aygua al meu cap e pluya de lagremes als meus uls … [ 89] … E ab lo sant esperit uju e regna en per tostemps sens finament. Amen. Amen
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 131-48
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1108
Location in volume ff. 89v-114 (fol. mod.)
ff. ciiiv-[cxxviii] (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1736
Fr. March. Visio Tundali
Language català
Date traduït 1150 [?] - 1250 [?]
Title(s) in witness En .ja. prouincia qui es apelade Ibernia era .j. caualer qui auia nom Tuglat
Incipits & explicits in MS text: [ 89v] E3n .j.a proujncia qui es apelade jrbenia era .j. caualer quj auja nom Tuglat lo qual era joue e masip de bon tal … nos vejam tots ensemps en la gloria de Paradis. Amen. Deo gratias
References (most recent first) Editat a: Baist (1880), “Eine catalanische Version der Visio Tundali”, Zeitschrift für romanische Philologie 319-29
Editat a: Miquel i Planas (1914), Llegendes de l'altra vida. Viatges del cavaller Owein y de Ramón de Perellós al Purgatori de sant Patrici. Visions de Tundal y de Trictelm. Aparició de l'esperit de G. de Corvo. Viatge d'en Pere Portes a l'Infern. Textes antics publicats per R. M. y P. 95-118 i 268-87
Editat a: Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 81-105
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1348
Location in volume ff. 115-124
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1911
Bartolus Saxoferrato. Mascaró
Language català
Date traduït 1350 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 115] S2apiats que com lo fil de Deu fos nat … [ 124] … no deu a els ajudar ne per lo dit pecat no deuen ne poden ne aconsegujr lome que sia dapnat eternalment. Deo gracias
colofó: ffinito libro sit laus gloria Christo. Amen. Qui scripsit scribat semper cum domino ujvat
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:402-3
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 107-16
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2531
Location in volume f. 124 (fol. mod.)
f. cxxxviii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2791
Francesc. Cartell
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 124] qui es fol de seyn venga en Francesch alconer del rey de les bogies … e si vjn grech no hi a datli varmel car bo li sera
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 117
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 2666
Location in volume f. 126
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1348
Taddeo de' Gualandi de Pisa. Visió d'ultratumba
Language català
Date escrit 1360
Incipits & explicits in MS text: [ 126] sia be[neit e] per tots temps loat Amen. E apres de aço .xij. monyes del dit monestir … [ 126v] … de uju mes no estaria mes ab tu E
Condition fragment
Associated MSS/editions manid 1024 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 82. 1441 - 1460. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-02