XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1154
Name Col·legi de la Sapiència
Milestones Fundado 1633
Associated places Ciutat de Mallorca
Associated persons bioid 2061 Bartomeu Llull, Canonge de Ciutat de Mallorca
Former owner of manid 1459 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 12. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 2249 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà (Causa Pia Lul·liana), sense signatura. 1675 - 1700. Anna Maria del Santíssim Sagrament, Exposició del llibre d'Amic e Amat, escrit 1677 - 1700.
manid 1700 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L 1 [BDDM] 5. Ciutat de Mallorca[?]:, 1341 - 1360. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1638 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L g 3. 1351 - 1400. Ramon Llull, Arbre de filosofia d'amor, escrit 1298-10.
manid 1711 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L j 4. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 2827 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana, Ms L m 6. 1651 - 1750. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 2828 MS: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de Nostra Senyora de la Sapiència), Ms L p 8. 1701 - 1800. Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276.
manid 1665 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 8. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23.
copid 3161 Ed.: Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana (Col·legi de la Sapiència), E-100 (R. 3444) (1483-01-29). Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 .
Record Status Created 1992-07-29
Updated 1992-09-26