Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1153
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 475
Title of volume LA | ISTORIA | DE | JACOB | XALABIN ( gravat al teixell en lletres daurades)
Copied 1476 - 1500 (Miquel i Planas, Morel-Fatio el donava com ms. del s. XV)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 43 (= I + III + i + 1-35 + II + I)
Collation en no tenir reclams i estar molt restaurat, no es pot reconstruir la col·lació, car avui tots els folis estan units per talons i no es pot seguir la continuitat, el fet que el f. 15 sigui de pergamí suggereix un primer quadern format per catorze folis que hauria perdut el primer full de pergamí i romàs en blanc, estructura que vindria confirmada també per les filigranes; el segon quadern no duria, com seria d'esperar, un bifoli exterior de pergamí, car tot ell és de paper i el f. 16 continua el text del f. 15; la distribució de les filigranes a la resta de folis no permet donar una reconstrucció segura dels plecs
Page Layout 43 línies (f. 2)
Size pàgina 274 × 200 mm (f. 2)
caixa 208 × 140 mm
Hand bastarda gòtica bastarda erecta
Watermark arc amb sageta (al cos del volum,) (molt proper a Briquet 790, Pisa: 1387, var. Paris: 1390, Augsbourg: 1393)
Pictorial elements Caplletres: en vermell (excepte la segona obra)
Rúbriques en vermell (excepte la segona obra)
Tocs de color inicials majúscules amb tocs en vermell
Altres: astes en la darrera línia que es prolonguen pel marge inferior en alguns folis
Other features Justificació: a punta seca bruta en alguns folis
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions fetes amb un punxó situades als angles de la caixa
Reclams: sense reclams
Condition triple foliació: una, antiga en xifres romanes a ploma, de la qual en queden restes (f. 7 mod. = f. lxvij antic); la segona i tercera, modernes, en xifres aràbigues, a ploma i a llapis, respectivament; els folis inicials i finals són guardes de la relligadura i els que precedeixen i segueixen al text són de paper del s. XIX. Restes d'una foliació original (referent a un volum al menys de 95 folis), que ha estat esborrada; folis 21 i 35v en blanc; el 24 està retallat pels marges
Binding pell vermella amb daurats
History of volume Adquirit 1885
Previous owners (oldest first) Sevilla: Biblioteca Colombina
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 475 de la BNP. Història de Jacob Xalabín. La filla de l'emperador Constantí (2002)
Tractat a: Orazi (1999), Història de la filla del rei d'Hungria e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 97-99
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 149-50
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 361 , n. 682
Note Suchier dóna com signatura BNP esp. 682, que és el núm. de catàleg de Morel Fatio (p. 519). Sense notes de lectura

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 227
Location in volume ff. 1-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1164
Desconegut. Història de Jacob Xalabin
Language català
Date escrit 1389 - 1404
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Açi comensa la Jstoria de Jacob Xalabin ffill del Almorat senyor dela turquja. on se conte quines auentures si uengueren en la sua vida ne con ne en qual manera fina sos dies per mans de beseyt bey son frare bastart qui axi mateix aucis son pare segons que hoyrets
text: D4euets saber e cosa notoria que es que en lany de nostro senyor .M.ccc.lxxxvij. en les partides de orient ço es la on era la gran Troya edifficada qui are es appellada .la Turquia la terra que senyorege lamorat Turch e com lo dit amorat per nom Elbay morat stant en gran prosperitat dela sua senyoria … [ 20v] … E per ço vuy en dia reig tota la terra Aquest beseyt bey axi com a senyor quj es lo bastart E lo maior hom que ell hage ne sia en la Turquia quj vuj reig per aquest si es aquest Aljbaxa e encare es viua la sua muller germana del Senyor de Satalja
colofó: Espleguada es la dita istorja adeus gracias
References (most recent first) Pacheco (1964), Història de Jacob Xalabín
Miquel i Planas (1910), La Història de Jacob Xalabín. Seguida de La Filla de l'Emperador Constantí. Textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives
Miquel i Planas (1908-16), Novelari català dels segles XIV a XVIII
Foulché-Delbosc (1906), Istoria de Jacob Xalabin
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 203
Location in volume ff. 22-35
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1149
Desconegut. La filla de l'Emperador Constantí
Language català
Date escrit 1440 - 1460 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] Aci comenssa la Jstorja dela filla del Emperador Contasti quj fo lo primer Emperador de Roma .la qual. lo pare per mala Jnjquitat con no li volch consentir que jagues ab ella la mana ociura ados scuders los quals no la volgueren ociure e materen la en vna nau e puys fou muller del Rey despanya
text: D3iu aquest compte que lo primer emperador que fou en Roma despuys dela natiuitat de nostro senyor deu jhesuchrist si fou lemperador Contasti quj comenssa a Regnar en lany dela dita natiuitat .cccxcvj. E aquest Emperador si hauia la pus bella dona de muller qui en aquell temps sa atrobas … [ 35] … E lo rey despanya ab la sua muller stigueren molt de temps e faheren molts de bens a honor de deu per les grans auentures qujls eran auengudes mas de tot allo aci no fa pus mencio
colofó: Espleguada es la dita istorja a deus gracias
References (most recent first) Fotocòpia de La filla de l'emperador Constantí, Ms. BNP, esp. 475 (1990)
Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa 4:5-38
Suchier (1901), “La fille sans mains. I. La istoria de la filla de l'Emperador Contasti”, Romania 520-37 , n. (ed. aquest Ms.)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04