Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1152
Authors Desconegut
Titles Breviari abreviat
Abreviat dels versos del psaltiri per als que es troben en tribulació
Incipit & Explicits rubr.: En nom de nostre senyor Déu Jesucrist i de la seva molt humil verge nostra dona santa Maria mara sua puxa jo transladar … e com hi puixa adobar no y puxa res affollar amen
prol.: Com una noble dona e poffembre fos assatgada … E deuen comensar per aquestes paraules
text: Deu para nostro tot poderos … e guardats la mia anima de aquells qui la perseguexen e la encalsen per infinita secula seculorum amen
epíleg: En la comanda del meu creador e saluador meu ihesu xrist sia jo fet amen e per tota via
Date / Place traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí
llatí (orig.)
francès [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Relacionat amb el pròleg segueix de prop el de texid 2070 Prudentius, Bisbe de Troyes, Breviarium psalterii
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 209
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 92 (BITECA manid 1157)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 15v-45v
Title(s) Desconegut, Breviari abreviat (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 15v] E4N nom de nostro senyor deu | ihesu xrist e de la molt humil | verge nostra dona santa Maria | mara sua puja jo transladar [f. 16r] aquest libre a honor de tota la cort | celestial e com hi puxa adobar noy | puxa res affollar amen
prol.: C4Om una noble dona e | poffembre fos assatgada | per moltes gents e segons que | moltes persones bones dehien | e viheren que aquella dona fos mal ma|nada e trabellada per grans e diuerses | angoxes / e per molts anuigs e fastigs | tremes ami pregant /e suplicant mi|sericordiosament que alguna bona obra […] a consolacio e a | confort del trebaayl / e dela compassio | della degues abreuiadamen scriure | dels vesors [sic] del saltier la qual cosa | hoyda ami molt gran compassio pres […] … [ 17] … E encara per aquells | qui no poden dir ne cantar | les horas canonicas he feta aquesta | obra abreuiada la diguen de cor e | de bocha al senyor deus nostro poderos | E deuen comensar per aquestes paraules
text: D3Eu para nostro tot poderos | tremetets nos la vostra ajude | al socors dela vostra miseri|cordia en tal maner que la mia bocha | puixa donar lahor a vos qui sots para e fill e sant spirit … [ 45v] … e guardats la mia | anjma de aquells qui la persegue|xen e la encalsen per jnfinita se|cula seculorum Amen
epíleg: En la comanda del meu creador | e saluador meu ihesu christ sia jo fet | amen e per tota via
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-20