Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1152
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1421 | Antic Ms. 2951
Title of volume Historia del Emperador | Constantino ( a ploma, al damunt de la coberta, anotació moderna)
Copied 1341 - 1360 (Orazi)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 42 (= IV + 1-34 + IV) (fol. moderna)
ff.: I + i-xxxiii (fol. antiga)
Collation 11 2-316 41
Page Layout 22 línies (f. 2)
Size pàgina 205 × 130 mm (f. 2)
caixa 159 × 107 mm
Hand gòtica cursiva primera mà (2-33)
cursiva segona mà (16v)
gòtica cursiva tercera mà un xic posterior (34-34v)
Watermark fruita (semblant a Briquet 7349, Bologna: 1342)
Pictorial elements Caplletres: maldestres en vermell i lila, alternativament
Calderons en vermell i blau
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita o amb l'escriptura trepitxant-la; sovint hi ha una línia en blanc al peu del foli
Perforacions: no es veuen restes de perforacions, que probablement eren als marges i han desaparegut en estar molt retallats
Reclams: sense reclams
Signatures: amb restes al centre del marge inferior del que sembla una antiga numeració de quaderns en xifres romanes, a penes visible; la restauració dels fons de quadern i la manca de reclams fa dubtosa la reconstrucció que es fa de la col·lació
Condition folis de guardes inicials i finals de paper posterior; l'actual foli 1 de la foliació moderna era una guarda preliminar antiga originalment en blanc, que ara acull anotacions d'antics posseïdors; té una foliació moderna a llapis i restes d'una altra més antiga, feta a ploma amb xifres romanes, que numera com .i. el f. 2 de la foliació moderna. Volum restaurat, fulls amb reforços de fons de quadern i en els marges exteriors i amb algunes taques d'humitat i de brutícia
Binding moderna, en pergamí flexible, amb una nota de possessió i una oració en llatí
History of volume Adquirit 1941
Previous owners (oldest first) Jaume Sanet [?] (Floruit 1509) Mallorca (illa / illes) 1509-03-04 a quo (anotació al f. 34v: “aquest libre es den Jaume ssanet quil […]vi a araval dali perdo […] que deu li [.]o mall […] En Mallorque 4 de Marts any Mill D VIIIIo”)
Pere Simó de sa Cova (Floruit 1594?) (anotació a ploma a l'interior de la relligadura: “aquest libre es den pere simo alias de sa coua quil trobara uuit diners detropias aura”)
Antoni Simó (Floruit 1594) 1594-03-09 a quo (anotació transcrita dues vegades al f. 1: “aquast libra as dantoni simo quil trobara sis diners datropias aura si mes naud manco naura set a ix de Marchs any 1594” i més a baix: “aquast libro as dantoni simo quil trobara sis diners datropias aura si mes naud manco u naura set a v dabril any 1594”)
València: Sant Jeroni 2951.8 1934 ad quem (data en què no se'l troba ja a la biblioteca)
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Orazi (1999), Història de la filla del rei d'Hungria e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 33-39
Descrit per: Sabaté (1999), Inspecció personal
Descrit per: Orazi (1994), “Notizia del ritrovamento di un codice catalano perduto”, Revista de l'Alguer
Tractat a: Orazi (1994), “L'inedita Invenció del cors de sent Antoni abat, racconto devoto catalano del XIV sec.”, Medioevo e Rinascimento 62-65
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 106 i 158
Tractat a: Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte
Tractat a: Miquel i Planas (1910), La historia de Valter e Griselda arromançada per Bernat Metge. Seguida de les de La filla del rei d'Ungria, Frondino e Brisona y Paris e Viana. Textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives xi
Tractat a: Muntaner (1873), Invención del cuerpo de S. Antonio Abad: é Historia de la hija del rey de Hungria. Leyendas en prosa catalana-provenzal, inédita la primera, y nuevamente publicada la segunda, copiadas de un códice del siglo XIV existente en la Biblioteca Provincial de Palma 5-6
Note Orazi pensa que fins al juliol de 1914 el còdex no va sortir de la biblioteca de Palma. A l'interior de la relligadura, sota la nota de posseïdor, per la mateixa mà fou escrit: “Beaturs uir cui non inputauit dominus deus […]”; al f. 1 diverses proves de ploma entre les anotacions de possessors

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 202
Location in volume ff. 2-16
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2443
Desconegut. Invenció del cos de sant Antoni abat
Language català
Date escrit 1301 - 1340 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 2] E4n lo temps quel emperador contesti regia en lo seu emperi … [ 16] … Et tot hom qui aje deuocio firma a sent anthoni ne aja neguna malautia trobara sanitat per merit de sent anthoni
colofó: Ad gloriam nos perducat per secula seculorum amen
References (most recent first) Orazi (1994), “L'inedita Invenció del cors de sent Antoni abat, racconto devoto catalano del XIV sec.”, Medioevo e Rinascimento 78-88
Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte
Muntaner (1873), Invención del cuerpo de S. Antonio Abad: é Historia de la hija del rey de Hungria. Leyendas en prosa catalana-provenzal, inédita la primera, y nuevamente publicada la segunda, copiadas de un códice del siglo XIV existente en la Biblioteca Provincial de Palma 13-35
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2916
Location in volume f. 16v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1147
Desconegut. Oració a sant Nicolau
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 16v] Mon senyer sant Nicolau glorios … aquasta oracio sia prasantada dauant lo meu senyor deu jasu christ amen
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 205
Location in volume ff. 17-33v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3086
Desconegut. La filla del rei d'Ungria
Language català
Date escrit 1330 - 1350
Incipits & explicits in MS text: [ 17] En ungria ach .I. rey qui auia per muyler la pus beyla dona del mon … [ 33v] … E despuis anaren en la gloria celestial en la qual nos aport nostre senyor deus per sa merce amen
References (most recent first) Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte 9-13 i 2960 (ed.)
Miquel i Planas (1910), La historia de Valter e Griselda arromançada per Bernat Metge. Seguida de les de La filla del rei d'Ungria, Frondino e Brisona y Paris e Viana. Textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives 1:23-50
Faraudo de Saint Germain et al. (1907-10), Recull de textes catalans antichs. Aplech ij., 7. Lo libre de tres - 8. Inventari dels libres de la Senyora Dona Maria Reyna d'Arago e de les Sicilies - 9. Epistola que Sent Geroni trames a Sancta Eustoxi filla de Sancta Paula - 10. Planys del Caualler Matero - 11. Rahonament fet per Mestre Arnau de Vilanova en Auinyo - 12. Libre dell nudriment he de la cura dels ocels los quals se pertanyen ha cassa
Bulbena i Tosell (1902), Historia de la filla del Rey de Hungría. Historia de la Emperadriu d'Alemanya, falsament acusada d'adulteri. Mirable aventura del cavaller Spercius. Segons manuscrits e cròniques dels segles XIVe, XVe e XVIe 3-28
Bulbena i Tosell (1901), La filla del rey d'Ongria. Romanç extret de dues versions catalanes del catorzèn segle [manuscrit Montcada] 3-28
Muntaner (1873), Invención del cuerpo de S. Antonio Abad: é Historia de la hija del rey de Hungria. Leyendas en prosa catalana-provenzal, inédita la primera, y nuevamente publicada la segunda, copiadas de un códice del siglo XIV existente en la Biblioteca Provincial de Palma 53-80
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 53-79
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04