Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1151
Name Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
Sex H
Title Rei de Catalunya-Aragó 1458 - 1479
Rei de Navarra 1425 - 1479
Lloctinent general de València 1436 - 1458
Lloctinent general de Aragó 1436 - 1458
Governador general de València 1436 - 1458
Lloctinent general de Catalunya-Aragó 1454 - 1458
Milestones Naixement Medina del Campo 1398-06-29
Mort Barcelona 1479-01-20
Associated Persons *tresorer: Guillem de Peralta, tresorer reial
patró de/d': Francesc de Moner i de Barutell (Fra), poeta (1463 - 1492)
germà de/d': Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458]
pare de/d': Ferran II el Catòlic, Rei de Catalunya-Aragó [1479 - 1516]
fill de/d': Ferran I d'Antequera, Rei de Catalunya-Aragó [1412 - 1416]
marit de/d': Blanca de Navarra I, Reina de Navarra [1425] (1420 - 1441)
marit de/d': Joana Enríquez i Fernández de Córdoba, Reina d'Aragó [1458 - 1468] (1444)
*amant de/d': Francina Rosa, amant de/d' Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
pare de/d': Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461]
*conseller: Berenguer Mercader i Miró (Mossèn), Cavaller
*servidor: Joan Berenguer de Masdovelles (Mossèn), Senyor de L'Arboç
*ambaixador: Joan Almugàver (Mossèn), poeta
*servidor: Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca
*capellà: Joan Fajadell (Prevere), clergue secular
*conseller: Bartomeu de Verí, jurista
*ambaixador: Joan Fogassot, notari
*servidor: Joan Ramon Folc III, 6è. Comte de Prades [1441 - 1448]
*notari: Guillem Bernart de Brugada, notari
*servidor: Lluís d' Avinyó (Mossèn) (Naixement Tarragona [?])
*ambaixador: Jaume March Marquet (Naixement 1407 ca. - 1410 ca.) (1458 a quo)
*majordom: Jaume March Marquet (Naixement 1407 ca. - 1410 ca.)
*ambaixador: Bernabé Assam, jurista
Affiliation rei 1398-06-29 - 1479-01-20
fe catòlica romana
Author of texid 3060 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Confirmacions del llibre del regiment de sort i de sac (part), compilat 1447 - 1516 ad quem
texid 1550 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Pragmàtiques i privilegis dels reis i butlles dels papes, promulgat 1201 - 1600
texid 10118 Hugo Roger III de Pallars, 20è. Comte de Pallars Sobirá… Carta, escrit 1478
texid 5569 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Mallorca ~ Sanç I, 1r. Rei de Mallorca ~ Jaume III, Rei de Mallorca ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Felipe II, Rei d'Espanya ~ Felipe III, Rei d'Espanya ~ Felipe IV, Rei d'Espanya ~ Carlos II, Rei d'Espanya… Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa, promulgat 1261 - 1696
texid 10081 Joan de Pròxida, Comte d'Almenara… Lletres de batalla i respostes, escrit 1447
texid 11372 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Acta de com Lluis de Cornell i Galceran de Besora foren davant del rei Joan II d’Aragó, escrit 1473-05-02
texid 1037 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Afegiments a les ordinacions de Pere III sobre el regiment de la cort, promulgat 1461-12-10
texid 1069 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols entre senyors i pagesos de remensa, promulgat 1462-05-29
texid 4949 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de corts (Barcelona), celebració 1460
texid 4829 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de corts (Fraga - Lleida), celebració 1459
texid 4830 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de corts (Lleida), celebració 1460
texid 4831 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de corts (Montsó), celebració 1470
texid 4832 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de corts (Perpinyà - Barcelona, celebració 1473 - 1479
texid 5141 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort sobre el regne de València, promulgat 1458 - 1479
texid 1629 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Capítols sobre els salaris, promulgat 1400 - 1433
texid 11174 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Crida sobre la revocació del guiatge (disposicions per a perseguir fets criminals), promulgat 1470-08-02
texid 9991 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Declaració del duc Joan sobre un desafiament, escrit 1458 a.
texid 11175 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició per a perseguir fets criminals, promulgat 1470 ca.
texid 10059 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició per a què els deutors paguin realment els seus deutes, promulgat 1477
texid 11171 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Edictes, promulgat 1469-05-20
texid 11170 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Guiatge de l'armada, promulgat 1468-09-28
texid 10116 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó… Lletra citatòria, resposta, procès i lletres de batalla, escrit 1486
texid 10083 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó… Lletres de batalles i respostes
texid 4771 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordenança sobre els salaris dels portadors, promulgat 1473-12-14
texid 5201 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinació real prohibint calar foc, promulgat 1470 [?] - 1490 [?]
texid 5202 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinació real prohibint que pagui cartellatge qui hagi estat pres i després absolt, promulgat 1470 [?] - 1490
texid 10824 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre els portadors de lletres, promulgat 1460-11-19
texid 10860 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació sobre que l'habitador de la part forana que tingui un deute no pugui ser empressonat si presenta una penyora suficient per la quantitat que deu, promulgat 1473-11-12 - datatio
texid 4716 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Per la salina d'en Prats, promulgat 1471
texid 11176 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre els rocins, promulgat 1467-08-08
texid 11177 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre els rocins, promulgat 1470-04-08
texid 4179 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre les hipoteques i concessions que fa el bisbe, promulgat 1470-09-25
texid 4717 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi, promulgat 1468
texid 10858 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi reial per a la part forana, promulgat 1474-11-07
texid 10859 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'extracció i habilitació de batlles i mostassaf de la part forana, promulgat 1463-05-09
texid 10055 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió perquè no siguin despatxats los absents en los oficis, promulgat 1469-06-03
texid 10933 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la sal, promulgat 1464-12-06
texid 4715 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Que home de Mallorca no sigui detingut en galera, promulgat 1469
texid 10856 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Sobre els plets de la part forana, promulgat 1468-11-21
Other Associations with Works texid 10051 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordenacions sobre la taula de canvi, promulgat 1457
texid 11172 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Disposició sobre la caça en mar o en albufera, promulgat 1406-07-01
texid 2609 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446
texid 11166 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció a precs dels jurats de València, promulgat 1446-07-20
texid 10967 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Regiment de sort i de sac d'Eïvissa, promulgat 1454 - 1456
texid 2720 Desconegut, Instrumento de la coronación de los rey y reina nuestros señores, escrit 1429-03-15
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1004 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 10152. 1361 - 1400. Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300.
manid 2800 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 27. València: Guillem Bernart de Brugada, 1446-07-01. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-16