Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1149
Name Ferran II el Catòlic, Rei de Catalunya-Aragó [1479 - 1516]
Sex H
Title Rei de Catalunya-Aragó 1479 - 1516
Rei de Castella 1474 - 1504
Rei de Sicilia 1468 - 1516
Rei de Napoli 1504 - 1516
Milestones Naixement Sos 1452
Mort Madrigalejo 1516
Associated Persons fill de/d': Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
pare de/d': Isabel de Aragón, Reina de Portugal [1497 - 1498]
pare de/d': Catalina de Aragón, Queen of England [1509 - 1533] (1469-10 - 1504-11)
pare de/d': Joana de Castella I La Boja, Reina de Castella (1505)
pare de/d': Joan, Príncep de Girona
marit de/d': Isabel I la Catòlica, Reina de Castella [1474 - 1504]
marit de/d': Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó
fill de/d': Joana Enríquez i Fernández de Córdoba, Reina d'Aragó [1458 - 1468]
pacient de/d': Bernat de Casaldòvol (Mestre), metge
pacient de/d': Jeroni Masnovell, cirurgià
*conseller: Francesc de Castelló (Lloc vinculat Napoli)
*servidor: Francesc de Moner i de Barutell (Fra), poeta (1463 - 1492)
*ambaixador: Francesc Vidal de Noya [?], clergue secular (1440 - 1492-04-18)
*servidor: Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva [1503]
*cronista: Pedro de Barcelona [?], cronista
alumne de/d': Francesc Vidal de Noya [?], clergue secular (1440 - 1492-04-18)
altre: Miquel Velázquez Climent, notari
*vicecanceller: Felip Climent, notari
marit de/d': Juan, Príncipe de Asturias
*lloctinent: Alfonso Sánchez, mercader
*tresorer: Alfonso Sánchez, mercader (1481 - 1522)
pare de/d': Maria I, Queen of England (1469-10 - 1504-11)
pare de/d': Henry VIII, King of England [1509-04 - 1547-01-28] (1469-10 - 1504-11)
patró de/d': Francesc d' Aguilar (Mossèn), Cavaller
Affiliation fe catòlica romana
Author of texid 3060 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Confirmacions del llibre del regiment de sort i de sac (part), compilat 1447 - 1516 ad quem
texid 10010 Berenguer de Vilaregut… Libell de batalla de fe i respostes, escrit 1495 [?]
texid 4725 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Aplicació de la pragmàtica sanció al regne de Mallorca, promulgat 1506-08-26
texid 2934 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol de cort sobre els alcaldes de la ceca, promulgat 1483 [?]
texid 2932 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable, promulgat 1481-10-08
texid 5241 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítol sobre els censals de Mallorca atorgat en la primera cort de Barcelona, promulgat 1481
texid 3106 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic i al militar a la primera cort de Barcelona, promulgat 1481
texid 1544 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23
texid 3773 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
texid 4061 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols en favor de la mercaderia, sobre les fustes que no vagen mercantívolament, promulgat 1483-12-28
texid 1541 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08
texid 1542 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i privilegis, promulgat 1481
texid 2628 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Com es deu prestar lo homenatge, promulgat 1488-01-09
texid 1552 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Com s'han de pagar els censals pels mals usos, promulgat 1488-01-09
texid 2000 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Compilació general de les Constitucions, promulgat 1482-02-20
texid 1545 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481
texid 1547 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493
texid 2986 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
texid 4834 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
texid 2788 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
texid 4835 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1512
texid 4833 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Tarassona - València - Oriola), celebració 1484 - 1489
texid 4836 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Tortosa), celebració 1495 - 1496
texid 1548 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts de Ferran de Sicília en Cervera, promulgat 1468 - 1469
texid 10126 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Declaració feta sobre la fahena de Guerau de Vallseca i Joan Sarriera, escrit 1488 a quo
texid 4728 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Disposicions posteriors a les corts de Montsó de 1510, promulgat 1511-03-27
texid 1546 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31
texid 1549 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Interpretació de la sentència sobre les remenses, promulgat 1493-11-03
texid 4147 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Memorial dels beneficis patronats del Señor Rey de Aragon, promulgat 1516 ad quem
texid 4215 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació perquè sigui respectada la jurisdicció reial, promulgat 1507-08-11
texid 4777 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions del dret del pes, promulgat 1481 [?]
texid 11184 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions sobre la llotge dels mercaders, promulgat 1503
texid 4730 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica per a aquells que vulguin creuar-se, promulgat 1511-03-21
texid 1041 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica, promulgat 1496-03-18
texid 1038 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica, promulgat 1505-06-30
texid 4735 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica reial sobre els censals, promulgat 1498-08-26
texid 3776 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05
texid 3496 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre els segells de les lletres i provisions reials, promulgat 1481-11-05
texid 11333 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sobre la jurisdicció dels alcaldes de la seca de Barcelona, promulgat 1511-06-18
texid 1550 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Pragmàtiques i privilegis dels reis i butlles dels papes, promulgat 1201 - 1600
texid 4721 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi que dos jurats del regne de Mallorques entenguin en les tortures, promulgat 1481
texid 4727 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre l'encunyació de moneda, promulgat 1508-03-30
texid 4726 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la moneda, promulgat 1516 ad quem
texid 11334 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Provisió sobre la ordenació del col·legi de la seca de Barcelona, promulgat 1511-06-18
texid 4724 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Que los habitadors de la ciutat i regne de Mallorca que armen galeres contra moros i facin botí no paguin més d'una quantitat, promulgat 1496
texid 11335 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Resposta a una pregunta de l’ofici del jutge de reclams de la seca de Barcelona, promulgat 1513-03-09
texid 2627 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21
texid 1551 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
texid 10938 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència sobre els referiments, promulgat 1479 [?] - 1516 [?]
texid 4731 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sobre quan han d'entrar de nou en sort i sac els oficials que han acabat el seu càrrec abans de temps, promulgat 1481-11-05
texid 2556 Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Taxes i ordinacions, promulgat 1479-09-17
texid 5569 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Mallorca ~ Sanç I, 1r. Rei de Mallorca ~ Jaume III, Rei de Mallorca ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Felipe II, Rei d'Espanya ~ Felipe III, Rei d'Espanya ~ Felipe IV, Rei d'Espanya ~ Carlos II, Rei d'Espanya… Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa, promulgat 1261 - 1696
texid 2853 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247
texid 1600 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488
texid 1599 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446
texid 5201 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinació real prohibint calar foc, promulgat 1470 [?] - 1490 [?]
texid 5202 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinació real prohibint que pagui cartellatge qui hagi estat pres i després absolt, promulgat 1470 [?] - 1490
texid 10005 Turc, Emperador de Grècia… Lletres de batalla i respostes, escrit 1470
Other Associations with Works texid 2984 Desconegut, Raons fetes contra el rei en Ferran per no voler pagar les imposicions, escrit 1412 - 1416
texid 1111 Pedro de Barcelona, El cronista del príncep don Ferrando, escrit 1474 ca.
texid 2101 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Malaltia, exequia e sepultura del il·lustríssimo Sr. Don Joan II rey d'Aragó, escrit 1479 a quo
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 2801 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 28. Oriola: Felip Climent, 1488-07-31. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2802 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 29. Montsó: Miquel Velázquez Climent, 1510-07-20. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-16