Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1149
Name Ferran II el Catòlic, Rei de Corona d'Aragó [1479 - 1516]
Sex H
Title Rei de Corona d'Aragó 1479 - 1516
Rei de Castella 1474 - 1504
Rei de Sicilia 1468 - 1516
Rei de Regno di Napoli 1504 - 1516
Milestones Naixement Sos 1452
Mort Madrigalejo 1516
Associated Persons fill de/d': Joan II el Sense Fe, Rei de Corona d'Aragó [1458 - 1479]
pare de/d': Isabel de Aragón, Reina de Portugal [1497 - 1498]
pare de/d': Catalina de Aragón, Queen of England [1509 - 1533] (1469-10 - 1504-11)
pare de/d': Joana de Castella I La Boja, Reina de Castella (1505)
pare de/d': Joan, Príncep de Girona
marit de/d': Isabel I la Catòlica, Reina de Castella [1474 - 1504]
marit de/d': Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó
fill de/d': Joana Enríquez i Fernández de Córdoba, Reina d'Aragó [1458 - 1468]
pacient de/d': Bernat de Casaldòvol (Mestre), metge
pacient de/d': Jeroni Masnovell, cirurgià
*conseller: Francesc de Castelló (Lloc vinculat Napoli)
*servidor: Francesc de Moner i de Barutell (Fra), poeta (1485 [?] - 1492)
*ambaixador: Francesc Vidal de Noya [?], clergue secular (1440 - 1492-04-18)
*servidor: Francesc de Fenollet, Batlle de Xàtiva [1503]
*cronista: Pedro de Barcelona [?], cronista
alumne de/d': Francesc Vidal de Noya [?], clergue secular (1440 - 1492-04-18)
altre: Miquel Velázquez Climent, notari
*vicecanceller: Felip Climent, notari
marit de/d': Juan, Príncipe de Asturias
*lloctinent: Alfonso Sánchez, mercader
*tresorer: Alfonso Sánchez, mercader (1481 - 1522)
pare de/d': Maria I, Queen of England (1469-10 - 1504-11)
pare de/d': Henry VIII, King of England [1509-04 - 1547-01-28] (1469-10 - 1504-11)
patró de/d': Francesc d' Aguilar (Mossèn), Cavaller
Affiliation fe catòlica romana
Author of texid 3060 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó… Confirmacions del llibre del regiment de sort i de sac (part), compilat 1447 - 1516 ad quem
texid 10010 Berenguer de Vilaregut… Libell de batalla de fe i respostes, escrit 1495 [?]
texid 4725 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Aplicació de la pragmàtica sanció al regne de Mallorca, promulgat 1506-08-26
texid 2934 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítol de cort sobre els alcaldes de la ceca, promulgat 1483 [?]
texid 2932 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítol de la Cort de Barcelona. Que causa no sia treta de consolat per donació feta a pubill o a víuda o a miserable, promulgat 1481-10-08
texid 5241 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítol sobre els censals de Mallorca atorgat en la primera cort de Barcelona, promulgat 1481
texid 3106 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic i al militar a la primera cort de Barcelona, promulgat 1481
texid 1544 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23
texid 3773 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481
texid 4061 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols en favor de la mercaderia, sobre les fustes que no vagen mercantívolament, promulgat 1483-12-28
texid 1541 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08
texid 1542 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols i privilegis, promulgat 1481
texid 2628 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Com es deu prestar lo homenatge, promulgat 1488-01-09
texid 1552 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Com s'han de pagar els censals pels mals usos, promulgat 1488-01-09
texid 2000 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Compilació general de les Constitucions, promulgat 1482-02-20
texid 1545 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481
texid 1547 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493
texid 2986 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503
texid 4834 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
texid 2788 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510
texid 4835 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1512
texid 4833 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Tarassona - València - Oriola), celebració 1484 - 1489
texid 4836 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Tortosa), celebració 1495 - 1496
texid 1548 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Corts de Ferran de Sicília en Cervera, promulgat 1468 - 1469
texid 10126 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Declaració feta sobre la fahena de Guerau de Vallseca i Joan Sarriera, escrit 1488 a quo
texid 4728 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Disposicions posteriors a les corts de Montsó de 1510, promulgat 1511-03-27
texid 1546 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31
texid 1549 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Interpretació de la sentència sobre les remenses, promulgat 1493-11-03
texid 4147 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Memorial dels beneficis patronats del Señor Rey de Aragon, promulgat 1516 ad quem
texid 4215 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació perquè sigui respectada la jurisdicció reial, promulgat 1507-08-11
texid 4777 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions del dret del pes, promulgat 1481 [?]
texid 11184 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions sobre la llotge dels mercaders, promulgat 1503
texid 4730 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica per a aquells que vulguin creuar-se, promulgat 1511-03-21
texid 1041 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica, promulgat 1496-03-18
texid 1038 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica, promulgat 1505-06-30
texid 4735 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica reial sobre els censals, promulgat 1498-08-26
texid 3776 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05
texid 3496 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sobre els segells de les lletres i provisions reials, promulgat 1481-11-05
texid 11333 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sobre la jurisdicció dels alcaldes de la seca de Barcelona, promulgat 1511-06-18
texid 1550 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó… Pragmàtiques i privilegis dels reis i butlles dels papes, promulgat 1201 - 1600
texid 4721 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Privilegi que dos jurats del regne de Mallorques entenguin en les tortures, promulgat 1481
texid 4727 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Provisió sobre l'encunyació de moneda, promulgat 1508-03-30
texid 4726 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Provisió sobre la moneda, promulgat 1516 ad quem
texid 11334 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Provisió sobre la ordenació del col·legi de la seca de Barcelona, promulgat 1511-06-18
texid 4724 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Que los habitadors de la ciutat i regne de Mallorca que armen galeres contra moros i facin botí no paguin més d'una quantitat, promulgat 1496
texid 11335 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Resposta a una pregunta de l’ofici del jutge de reclams de la seca de Barcelona, promulgat 1513-03-09
texid 2627 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21
texid 1551 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
texid 10938 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència sobre els referiments, promulgat 1479 [?] - 1516 [?]
texid 4731 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sobre quan han d'entrar de nou en sort i sac els oficials que han acabat el seu càrrec abans de temps, promulgat 1481-11-05
texid 2556 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Taxes i ordinacions, promulgat 1479-09-17
texid 5569 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Mallorca ~ Sanç I, 1r. Rei de Mallorca ~ Jaume III, Rei de Mallorca ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan II, Rei de Corona d'Aragó ~ Ferran II, Rei de Corona d'Aragó ~ Felipe II, Rei d'Espanya ~ Felipe III, Rei d'Espanya ~ Felipe IV, Rei d'Espanya ~ Carlos II, Rei d'Espanya… Franqueses i privilegis de la Universitat d'Eivissa, promulgat 1261 - 1696
texid 2853 Jaume I, Comte de Barcelona ~ Ferran II, Rei de Corona d'Aragó… Furs d'Aragó, promulgat 1247
texid 1600 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488
texid 1599 Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446
texid 5201 Joan II, Rei de Corona d'Aragó… Ordinació real prohibint calar foc, promulgat 1470 [?] - 1490 [?]
texid 5202 Joan II, Rei de Corona d'Aragó… Ordinació real prohibint que pagui cartellatge qui hagi estat pres i després absolt, promulgat 1470 [?] - 1490
texid 10005 Turc, Emperador de Grècia… Lletres de batalla i respostes, escrit 1470
Other Associations with Works texid 2984 Desconegut, Raons fetes contra el rei en Ferran per no voler pagar les imposicions, escrit 1412 - 1416
texid 1111 Pedro de Barcelona, El cronista del príncep don Ferrando, escrit 1474 ca.
texid 2101 Pere Miquel Carbonell i de Soler, Malaltia, exequia e sepultura del il·lustríssimo Sr. Don Joan II rey d'Aragó, escrit 1479 a quo
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 2801 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 28. Oriola: Felip Climent, 1488-07-31. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 2802 MS: València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 29. Montsó: Miquel Velázquez Climent, 1510-07-20. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q12860
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q12860 vist 2023-10-04
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-10-04