Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1149
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 473
Title of volume Contempla|cions de S. Bo|nauentura | Sta. Angela | de Fulgino | Reuelacions | Canals Es|cala de Con|templacio | M. S. ( al teixell)
Doctrina dela contemplacio de S. Bonaventura. Libre de las Revelacions de Sta. Angela de Fulgino. Exclamacions de la passio de Jesucrist nostre senyor. Fr. Antoni Canals del orde de Predicarods. Scala de Contemplacio al Rey D. Marti Darago ( al f. I preliminar (lletra posterior))
Copied Monestir de Sant Jeroni de la Murtra: 1491-03-16 (f. 6 -primera obra-)
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra: 1489-09-12 (f. 91 -segona obra-)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 183 (= III guard. mod. + I + 1-175 + III guard. mod.)
Collation 13/4 2-612 710 812 910 11-1512 16-172
Page Layout 2 columnes (ff. 8-98)
45 línies (f. 1)
34 línies (f. 9)
36 línies (f. 107)
Size pàgina 277 × 207 mm (f. 1)
caixa 217 × 131 mm (text a tota pàgina)
caixa 190 × 125 mm (f. 9) (text a dues columnes)
columna 190 × 55 mm (f. 9)
caixa 220 × 130 mm (f. 107)
Hand gòtica rodona (ff. 1-50 i 10-174)
cursiva (ff. 51-98)
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs safranats a les majúscules
Il·lustracions alguns dibuixos a ploma al marge
Other features Justificació: a punta seca i a mina de plom
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí (fins al f. 101)
Ús de la primera línia de la pauta: es deixa en blanc (a partir del f. 102)
Reclams: horitzontal centrat
Reclams: vertical (a la segona part del text d'Angela de Foligno)
Condition paper restaurat, tinta corrosiva; en blanc ff. 6v-7v, 99 i 175
Binding pergamí, despresa
History of volume Adquirit 1916
Previous owners (oldest first) Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709] 59 1718 data de mort
Other Associated Texts cnum 794 MS: Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019, 1401 - 1425
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim BdC 473 (Scala de contemplació) (2007)
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia IV:485
Tractat a: Roig Gironella (1973), “La Scala de contemplació de Antonio Canals”, Analecta Sacra Tarraconensia
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:107
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 70
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 27
Tractat a: Martí de Barcelona (1930), “De codicografia francisco-catalana”, Estudis Franciscans 70
Tractat a: Elizondo (1910), “La Leyenda de San Francisco según la versión catalana del Flos Sanctorum”, Revista de Estudios Franciscanos. Homenaje al Patriarca de los Menores en el séptimo centenario de la aprobación de la Regia Seráfica
Note aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Dalmases donat a la biblioteca. El P. Martí de Barcelona i P. Bohigas citen aquest Ms. amb la signatura 413, es tracta d'un error. No es veu prou clar si el quadern 16 és un binió o si es tracta de dos folis subjectats amb un taló
Subject Manuscrit datat
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra/miscellania-de-textos-de-caracter-religios-en-catala--0/

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1384
Location in volume ff. 1-6 (Avenoza)
pp. 1-11 (P. M. de Barcelona)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1938
Bonaventura, Cardenal d'Albano. Doctrina de la contemplació de Jesucrist
Language català
Date escrit 1259 - 1260
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Comence la doctrina de la contemplacio de Jhesuchrist la qual dicta lo glorios sant Bonaventura ministre general del orde dels frares menors. Cristo confixus sum cruçi
text: L4o ver servidor e dexeble de Deu … [ 6] … tranquillus vite status. Amen
colofó: Deo gracias. Die mercurii ante dominicam de passione xvi marcii anno Mo. cccc. xci In domo sancti patris Hieronimi Vallis Bethlem alias de la Murtha diocesis Barchinonensis
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 796
Location in volume ff. 8ra-93rb (fol. mod.)
ff. i-lxxxviii (fol. ant.)
pp. 15-187 (P. M. de Barcelona)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1563
Angela de Foligno. Visions i revelacions
Language català
Date traduït 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS prol.: [ 8ra] P4er tal que la inflamacio de la mundanal sauiesa … [ 8vb] … es al linatge de fembre trespassa de la prophecia
rubr.: Aci feneix lo prolech. Comença la presentacio en libre de les reuelacions de sancta Angela de Fulgino
text: E3n nom de la beneuenturada trinitat e del senyor nostre deu … [ 91rb] … sian ne fetes gracies al seu spos Ihesucrist
índex: [ 91rb] Començe lo prolech … [ 94rb-rb] … capitol lv (…) prop la sua fi .lxxxiiii. Aci acabe la taula del present libre apellat Rebelacions de Sancta Angela de Fulgino
colofó: [ 91rb] Ffonch comensat de trelladar (…) per fra Johan Genover e no podent lo acabar empetxat per infirmitat apres lo Reuerend pare ffrare benet Sant Johan prior lo mana continuar a fra ff[…] qui era hostaler lo qual cuytadament lo acaba per quant lo de qui era lo original lo cuytaue de cobrar e per la ocupacio del ofici en que era posat no si pogue axi mirar com tan excellent obre requeria. Font acabat diluns festa de sant climent .s. ix kalendas decembris anno a Nativitate domini Millesimo quadringentesimo octuagesimo nono. Gracies e laors ne sean donades al eternal deu … en la casa o cenobi hermita del glorios doctor e pare sant Geronimi apellat Vallis bethlem alias de la murtha. Deu gracias
Note Als marges hi ha nombroses anotacions, sobre tot a la part transcrita per la segona mà, afegeixen sovint passatges oblidats pel copista
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 197
Location in volume ff. 94va-98vb (fol. mod.)
pp. 188-196 (P. M. de Barcelona)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1142
Desconegut. Exclamació al Salvador e Senyor nostre stant ligat en lo càrcer
Language català
Date escrit 1491 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94va] Exclamacio al Salvador e Senyor nostre stant ligat en lo carcer
text: O inefable eternal deu e hom o altesa diuinal … [ 98vb] … e deu esser donada per los segles dels segles amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 555
Location in volume ff. 100-174v (fol. mod.)
pp. 199-352 (P. M. de Barcelona)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1428
Antoni Canals. Scala de contemplació
Language català
Date escrit 1398-07 a quo - 1401 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100] Comença lo prolech del libre apellat Scala de contemplacio
prol.: A5l molt alt senyor e princep victorios lo senyor don Marti Rey darago ffrare Anthoni Canals … [ 101v] … la qual a honesta sos servidos
índex: Titols del primer libre … [ 103] … xxix. conclusio del libre per lo desig que ha lo actor de la gloria de paradis
text: C3ogitant io de la miseria del mon … [ 174v] … on lo contemplarem e loarem sens fi per secula seculorum amen. Aci finex lo libre apellat scala de contemplacio. Deo gracias
References (most recent first) Roig Gironella (1973), “La Scala de contemplació de Antonio Canals”, Analecta Sacra Tarraconensia
Roig Gironella (1972), “La Scala de contemplació de Antonio Canals y la corriente de la Devotio Moderna”, Analecta Sacra Tarraconensia
Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:107
Olivar (1925), “Fra Antoni Canals”, La Paraula Cristiana
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-10