Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11481
Authors Joan de Montsó
Titles Sermó sobre el Càntic dels càntics
Sermó Quo abiit dilectus tuus…
Date / Place escrit 1389 a quo (Catalán)
Language català
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Editat a: Catalán Casanova (2019), “Un sermó medieval sobre el Càntic dels Càntics: context literari i proposta d'atribució”, Estudis Romànics 429-431
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12695
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 182-5 (BITECA manid 5169)
Copied 1380 a quo - 1450 ? (data aproximada del sermó)
Location in witness f. 10r-v
Title(s) Joan de Montsó, Sermó sobre el Càntic dels càntics, escrit 1389 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 10r] Ihs
tema: Quo abiit dilectus tuus o pulcherima mulierum? Quo declinavit dilectus tuus et quaeremus eum tecum? Canticorum
text: Tota la esgleya en general e quiscuna ànima devota en special proposa o pot proposar a la Verge Maria les paraules comensades per manera de qüestió o demanda: Quo abiit dilectus tuus o pulcherima mulierum? et cetera. … [ 10v] … E proposada aquesta qüestió, respon-nos la verge Maria, in Psalmos: Venite filii audite me. Sed noluitis Me vocare Nohemi, hoc est, pulcram, sed vocate me Mara, hoc est amaram, quia valde amaritudine replevit me omnipotens. Ruth 1º.
Note Text segons l'edició de Catalán.
Record Status Created 2019-12-22