Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11470
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva)
Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva)
Liber Malachim id est Regum tertius et quartus
Date / Place traduït 1301 ? - 1350 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 11471 Desconegut, Bíblia AT (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ?
Subject BÍBLIA: V. T.
BÍBLIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12684
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 21 (BITECA manid 5163)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ? 2:11-12; 3:9; 3:21; 4:21
Condition Fragment
ID no. of Witness 2 cnum 12618
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, Inquisición, MPD.10 (BITECA manid 5148)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra)
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ? 4:39-40; 5:13-16; 6:5-6; 6:26-28
Incipit & Explicits text I: [ 1ra] […] hagues tallada vna bigua lo ferre dela destral | li caesch en laygua e aquell crida e dix Guay | guay guay senyor meu que aprestech que aprestech | lauia presa. Dix adonchs lome de deu on es cay|gut e aquell li mostra lo loch Talla donchs vn | fust emes lo en aquell loch e mantinen lo ferrer
text II: [ 1rb] […] passas per lo mur vna fembra [crida deu meu Sal]|uam seyor Rey meu e aquell respos not salue lo sen|yor ont e puch yo saluar dela era e del trull Elo Rey | dix a ella fembra que vols e aquella respos Aquesta fem-|bra dix amj dona dona ton fill per ço quel menjem | huy e dema hix e d[ema] […] [darrers mots tallats]
text III: [ 1va] […] lla e coliqujntida[ ?] del camp e omplin lo seu mantell | e tornass[en] e mes ho en la olla dela cuyna e cogueljo | Ell empero no sabia ques era e puys posan dauant | los companyons per ço quen menjassen E com agues|sen tastada daquella decogcio e cuya cridaren dients | […] de deu e que has fet e no […]
text IV: [ 1vb] […] acostare se aell los seus seruicials e diguerenli pare [podria tenir senyal d’abreviatura al damunt] | e si gran cosa te agues manat lo prophetha certament | tu la degres fer quant mes que ta dit lauat en flum | iorda e fas deneiat Per que ell ana e lauas .vij. vegades | en iorda segons la paraula del baro de deu e restituy|da es li […] [la resta de la línia no es llegeix]
Condition Fragment
Note Fragments. Els textos I i II estan copiats sobre el cantó carn i els textos III i IV sobre el cantó pell.

Transcrivim íntegrament el text conservat.
ID no. of Witness 3 cnum 12688
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 546, exp. núm. 26 (BITECA manid 5167)
Copied 1391 [?] - 1410 [?] (lletra CBC)
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 4 Reis (= 2Re Bíblia jueva) (tr. Desconegut), traduït 1301 ? - 1350 ? 8:26-28; 19:12-13; 19:33-35; 20:15-17
Condition Fragment
Record Status Created 2019-02-09
Updated 2022-02-14