Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1146
Name Baltasar Portell, poeta
Sex H
Milestones Naixement València (regne)
Floruit 1450 [?] - 1515 [?]
Lloc vinculat València
Associated Persons amic de/d': Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere
amic de/d': Joan Moreno, notari
amic de/d': Jaume Gassull i Almenar (Mossèn), Cavaller
amic de/d': Narcís Vinyoles (Mossèn), Ciutadà de València
Affiliation poeta
fe catòlica romana
Author of texid 5313 Baltasar Portell, Tenint molt offeses les mies orelles, escrit
texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
References (most recent first) Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 18:251-2 , n. s. v.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-11