Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11466
Authors Desconegut
Titles Status Hispanie
Estament d’Espanya
Estament d’Espanya, versió 1 (TCM)
Date / Place compilat 1344 - 1354 (Quer)
traduït 1428 - 1433 (Quer)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Epítom de texid 2015 Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, De rebus hispaniae, escrit 1243 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.44.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.44.2
Editat a: Quer et al. (2008), La Història i Genealogies d'Espanya. Una adaptació catalana medieval de la història hispànica 140-61
Editat a: Quer i Aiguadé et al. (2000), “L’adaptació catalana de la Historia de Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada: textos i transmissió (segles XIII-XV)”, 555-84
Tractat en: Badia (1997), “Dos creaciones retóricas olvidadas en el epítome catalán de la Historia gothica”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)
Tractat en: Badia (1995), “Sobre una versió vulgar de l'epítom català de la Historia gotica”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 31 = Miscel·lània Germà Colón, 4
Tractat en: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:7
Tractat en: Coll i Alentorn (1967), Un passionari hispànic en una crònica medieval catalana 197-8
Tractat en: Coll i Alentorn (1928), “El Libre de les Nobleses dels Reys”, Estudis Universitaris Catalans 106-7, 201
Tractat en: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 498-501
Note Es tracta d’una adaptació ampliada d’Status Hispanie (BdC Ms. 485, ff. 273r-285v, que conté el text llatí).
Record Status Created 2018-11-09
Updated 2018-11-09