Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11465
Authors Desconegut
Titles Status Hispanie
Estament d’Espanya
Estament d’Espanya, versió 2 (TCM)
Date / Place compilat 1344 - 1354 (Quer)
traduït 1428 - 1433 (Quer)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1768 Capellà d'Alfons el Magnànim… Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim, escrit 1478 d.
Epítom de texid 2015 Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, De rebus hispaniae, escrit 1243 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.44.3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.44.3
Editat a: Quer et al. (2008), La Història i Genealogies d'Espanya. Una adaptació catalana medieval de la història hispànica 622-60
Editat a: Sanchis i Sivera (1932), Dietari del capellà d'Anfos el Magnànim
Editat a: Miralles et al. (1991), Dietari del capellà d'Alfons V el Magnànim
Note Es tracta d’una adaptació ampliada d’Status Hispanie (BdC Ms. 485, ff. 273r-285v, que conté el text llatí).
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12681
City, library, collection & call number València: Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos], V-21 (BITECA manid 2532)
Copied 1476 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. 1-30ra ff. 1-18v, 23-25
Title(s) Desconegut, Estament d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1428 - 1433
References Editat a: Miralles et al. (2011), Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim 83-122
Editat a: Quer i Aiguadé et al. (2000), “L’adaptació catalana de la Historia de Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada: textos i transmissió (segles XIII-XV)”, 622-60
ID no. of Witness 2 cnum 12682
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 160 (BITECA manid 1999)
Copied València: 1742-07-18
Location in witness ff. 1-60, 63-64
Title(s) Desconegut, Estament d’Espanya (tr. Desconegut), traduït 1428 - 1433
Record Status Created 2018-11-09
Updated 2018-11-09