Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1145
Name Joan Moreno, notari
Sex H
Milestones Floruit 1458 - 1496
Lloc vinculat València [?]
Associated Persons amic de/d': Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere
altre: Ausiàs March, Cavaller
amic de/d': Narcís Vinyoles (Mossèn), Ciutadà de València
amic de/d': Jaume Gassull i Almenar (Mossèn), Cavaller
amic de/d': Baltasar Portell, poeta
Affiliation notari
poeta
fe catòlica romana
Author of texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1774 Joan Moreno, Ab tot que ja esperimens, escrit 1475 - 1500
texid 5318 Joan Moreno, Doliues lo past es fina pastura, escrit
texid 4058 Joan Moreno, Lo bé que·us vull e mai repose, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 2176 Joan Moreno, Senyor Mossen March, ja no m'enamore, escrit 1454 ad quem
texid 3318 Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
Other Associations with Works texid 5062 Ausiàs March, Cavaller, Ab molta rahó me desenamore, escrit 1454 ad quem
References (most recent first) Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 15:427 , n. s. v.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-11