Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1145
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 110 | Antic Ms. 100
Title of volume EPISTOLARIUM || VALENTINUM || M.S. ( al teixell en daurats)
Copied 1301 [?] - 1400 [?]

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + i-clxxxv + II
Collation 110 24 3-218 2210 235/4
Page Layout cinc línies més cinc pentagrames línies (f. clxj)
17 línies (f. xxvij)
Size pàgina 337 × 246 mm (f. clxi)
caixa 224 × 170 mm
caixa 239 × 158 mm (f. xxvij)
Hand gòtica de forma centrada al rengló, de molt bona factura
Pictorial elements Miniatures: i orles il·luminades als ff. 1 i 119, a la primera un requadre emmarca el text i una orla vegetal omple els quatre marges, amb fruits i flors d'or, la caplletra és historiada amb un sant treballant al seu estudi, amb un llibre a la mà i d'altres sobre un escriptori; la del f. 119 presenta decoració semblant i duu un sant en oració amb un fidel darrere seu, fora del requadre, dins l'orla, una figura d'home dret
Caplletres: filigranades, que ocupen tot l'espai d'un pentagrama, alternen blau i vermell amb decoració a ploma molt rica en el color de contrast
Caplletra blava d'altura d'un pentagrama més dues unitats de pauta amb rica decoració a ploma que s'estén pel marge; els versicles alternen inicials vermelles i blaves, de factura més senzilla amb decoració menys elaborada (a l'epístola farcida)
Rúbriques i foliació en vermell
Calderons sense calderons
Tocs de color s'assenyalen els accents de lectura de totes les paraules amb un tret vertical vermell
Other features Justificació: a punta seca en els primers folis i en alguns quaderns del centre del volum, després a punta de plom, i cap al final del volum a tinta lila molt suau. Dues línies verticals que es creuen amb altres dues de verticals i que arriben fins als marges delimiten la caixa d'escriptura, amb línies de guia per als renglons que no superen els marges
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: no es veuen perforacions
Reclams: reclams a l'angle inferior intern, verticals amb el text ascendent, fent caixa amb el marge dret del foli, sovint mutilats pel relligador; quaderns 22 i 23 sense reclams
Signatures: podria haver tingut signatures de quadern, avui desaparegudes
Music S
Condition en molt bon estat. Sense folis en blanc
Binding del s. XIX, pell sobre fusta una mica gastada amb quatre nervis, daurats als entrenervis i teixell de pell més fosca
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del manuscrit 100 de la Catedral de València [Biblioteca de Catalunya: MF 15] (2004)
Descrit per: Ripollès (1946), “Epístola farcida de Navidad”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 225 n
Tractat a: Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 1:21-22 , n. F
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada 86-7 , n. 110
Tractat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 78-9 , n. XVII
Note poques anotacions marginals d'ús, per exemple al f. cxxvij

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 191
Location in volume ff. clxj-clxvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1137
Desconegut. Esta liçó que legirem
Language català
Date traduït 1201 - 1225
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxj] L6Ectio actuum apotolorum [sic]
text: E6sta liço que legirem | dels fayts dels apostols la trayrem | lo dit sant luch recontarem | de sent esteue parlarem || I6N diebus illis || E6n aycell temps quant deus fon nat | e fon de mort ressucitat … [ clxvjv] … C6ant aquest sermo fo finit | e el martiri fon acomplit | de co que ell ques fon exausit | e el regne de deu ses adormit | E6t cum hoc dixisset obdormiuit in domino pro unione ecclesiae
Condition incomplet
Poetic Stanza 15 x 4
Language of witness català provençalitzat
References (most recent first) Tractat a: Ripollès (1949), “Epístola farcida de San Esteban. Planchs de sent Esteve (ii)”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Tractat a: Ripollès (1948), “Epístol farcida de San Esteban. Planchs de sent Esteve”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Editat a: Ripollès (1946), “Epístola farcida de Navidad”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 137 i ss.
Tractat a: Bertomeu et al. (2000), “Enamorats de sentiment grosser [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Ruiz de Lihory, barón de Alcahalí (1903), La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico por D. José Ruiz de Lihory, barón de Alcalahí. Obra premiada en los juegos florales de “Lo Rat-Penat” el año 1900 57 i ss.
Note aquest testimoni, editat per Ruiz de Lihory, es correspon amb les cobles I-VIII, X-XVI de l'edició de Romeu i Figueras. Text amb notació musical
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-13