Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11454
Authors Companyia Catalana d'Orient
Titles Lletra a Ramon Muntaner
Incipit & Explicits text: … haviets per tota la companya que nos tot hom havem cobrat e reebut de vos … manam fer e a major seguretat o cautela vostra ab lo nostre segell en fils de seda blava manam sagellar e posar. dat. ultimo agusti anno Incanationis Domini mcccvii
Date / Place escrit 1307-08-31
Language català
Text Type: Carta
Associated Persons Corresponsal: Ramon Muntaner, cronista
References (most recent first) Editat a: Rubió i Lluch (1947), Diplomatari de l'Orient Català (1301-1409). Col·lecció de documents per a la història de l'expedició catlana a Orient i dels ducats d'Atenes i Neopàtria 42 , n. XXXIV
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12678
City, library, collection & call number Catania: Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria, Vent. 6 (BITECA manid 1136)
Copied València [?]: 1401 - 1410 (Massó seguint a Savj-Lopez)
Location in witness f. 200
Title(s) Companyia Catalana d'Orient, Lletra a Ramon Muntaner, escrit 1307-08-31
Incipit & Explicits text: … haujets per […] la companya que nos tot hom hauem cobrat e reebut de uos e com nos ne la dita companya de totes les damunt dites coses … ab lo nostre sagell en fils de çeda blaua manam sagelar e posar
datatio: Datj vltims [sic] agusti Anno jncarnationis dominj m.o ccco vijo
Condition incomplet
Record Status Created 2018-06-25