Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1144
Name Jaume Gassull i Almenar (Mossèn), Cavaller
Jaume Gaçull(Mossèn)
Sex H
Title Cavaller
Milestones Naixement València [?] 1450 ca.
Floruit 1474 - 1515
Lloc vinculat València
Mort 1515 ca.
Associated Persons amic de/d': Bernat Fenollar (Mossèn), Prevere
amic de/d': Joan Moreno, notari
amic de/d': Narcís Vinyoles (Mossèn), Ciutadà de València
amic de/d': Baltasar Portell, poeta
amic de/d': Mateu Pérez (Mestre) (Floruit 1488)
amic de/d': Vicent Luna (Mossèn), Prevere
Affiliation poeta 1450 ca. - 1515 ca.
fe catòlica romana
Author of texid 5317 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… De vos y de mi lo temps assegura, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 1534 Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
texid 3099 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Ab tot que tant, ab tan autèntics actes, escrit 1496
texid 4758 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Axí us dexau a tots contents, escrit 1488 ad quem
texid 1568 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem
texid 4759 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Difícil cosa és ben jutjar, escrit 1488 ad quem
texid 4760 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, En nom d'aquell gran Jutge just, escrit 1488 ad quem
texid 2060 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?]
texid 5287 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, I·l mateix dia, escrit
texid 3291 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Mare de Déu ésser no merexqué, escrit 1474 ca.
texid 4762 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Puix no·s fundà sobre raó, escrit 1488 ad quem
texid 4765 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Report dunes noues me força queus diga, escrit
texid 4763 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Veniu, veniu, virgilis y pertrarques, escrit 1488 ad quem
texid 4764 Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Vist que la Sgleya militant, escrit 1488 ad quem
References (most recent first) Tractat a Dutton et al. (1990-91), El cancionero del siglo XV, c. 1360-1520 7:370
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 11:500
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-11