Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11432
Authors Desconegut
Titles Llibre d'agricultura segons Paladi
Pal·ladi arromançat
Pal·ladi arromançat IV (Cifuentes)
Date / Place compilat Mallorca (regne) [?] 1301 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Compilador: Desconegut
Associated Texts Relacionat amb texid 3619 Palladius Rutilius, De re rustica, escrit 301 - 400
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2013-14), “Els sabers útils al món rural català medieval: agricultura, menescalia, medicina i conservació dels aliments”, Études Roussillonnaises. Revue d'Histoire et d'Archéologie Méditerranéennes = Savoirs des campagnes. Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècles 34-9
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 290
Ed. parcial en: Llabrés i Quintana (1895), “Libre de agricultura segons Paladi”, Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana
Subject AGRICULTURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12429
City, library, collection & call number Mallorca: Desconeguda, s/sign. (BITECA manid 5102)
Copied 1301 ? - 1500 ?
Location in witness ff. 10v-13v
Title(s) Desconegut, Llibre d'agricultura segons Paladi, compilat 1301 [?] - 1500 [?]
Lo Patlari, f. 10v
Incipit & Explicits acc.: [ 10v] Jhs. Maria, Johan e Anna. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen
intr.: Aquest libre es de donar regla a plantar e sembrar , e arbres empaltar, axi de vinyes … e de moltes altres coses; segons lo Patlari. Lo qual libre fa sis libres, o part de libre
índex: Lo primer de plantar vinyes e parres … La sisen de vin qui s'sefolla [sic] nis corromp a consservar
rubr.: Lo primer libre o part, en lo qual tracta de vinyes e parres, de plantar e fer lo conrament de aquelles. De plantar vinyes axi com Nohe
text: Nohe con fon squapat del general diluvi, con fonch axit de la archa, e no hagues vinyes en lo mon ell planta vinya de lambrusques … [ 13v] … E si fas lo contrari sera ver ço ques diu: que moltes filles e males vinyes desfan l'alberch
References Ed. parcial a: Llabrés i Quintana (1895), “Libre de agricultura segons Paladi”, Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana 151-3
Record Status Created 2018-03-21
Updated 2018-03-23