Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11428
Authors Desconegut
Titles Prologus Evangelium secundum Marcum
Pròleg de l'Evangeli segons sant Marc
Date / Place traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12633
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1586, exp. núm. 1 (BITECA manid 5107)
Copied 1351 - 1370 (J. Riera)
1387 - 1410 (segons V. Beltran 2012, època de Joan I o Martí I)
1330 - 1400 (A. Soler 2012)
1351 ? - 1400 ? (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. 2vb
Title(s) Desconegut, Pròleg de l'Evangeli segons sant Marc (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits text: [ 2vb] […]ar el fo puys bisbe dalexandria | qual es obs que hom encerque cascu | per ço que hom ho sapia e que hom des | […] dela uengeli ensi matex e que homen | […] a de la lig ensi matex e entendra | […] en la carnde nostre senyor … […]ets esperança de bon loguer per | […] daço. Car sel qui planta que ho | […] un. Mas deu dona lo creximent
Condition fragment
Record Status Created 2018-03-18
Updated 2018-03-18