Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11426
Authors Desconegut
Titles Nota sobre els arbres fruiters i la fruita (Sciència.cat)
Date / Place escrit 1430 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Subject AGRICULTURA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12630
City, library, collection & call number Morella: Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella, Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa (BITECA manid 5030)
Copied 1301 1400 - [?]
Tortosa (i també Morella): 1428 ad quem - 1452 a quo (Bataller (2002: 276))
Title(s) Desconegut, Nota sobre els arbres fruiters i la fruita, escrit 1430 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: Nota XXX species arborum fructifferarum et nichil plus jnuenjuntur
? TEXTI: fruyts que hom no lance res
text II: fruyts menja hom lo defora e lance lo de dins
text III: menja hom lo de dins e lança lo deffora
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 12636
City, library, collection & call number València: Biblioteca Municipal Serrano Morales, 6437 (BITECA manid 1029)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness f. 111r
Title(s) Desconegut, Nota sobre els arbres fruiters i la fruita, escrit 1430 ad quem
Incipit & Explicits text: Nota que trenta son fruytals dels arbres que menjam en aquesta present vida e no mes segons que dejus son mencionats dels qualls ni ha .x. que tot lo fruyt se menja … no sen troba en esta terra ne del festuch. E pot sen fer del festuch ço es si sera empeltat garrofer en lentiscle fara fruyt que es dit festuch
References Incipits / explicits de: Cifuentes Comamala (2014), Inspecció Personal
Record Status Created 2018-03-12
Updated 2018-03-18