Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11423
Authors Lucas
Titles Biblia NT. Evangelium secundum Lucam
Evangeli segons Lluc
Bíblia NT: Evangeli segons Lluc
Date / Place traduït 1301 ? - 1320 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
hebreu [?] (orig.)
controlar (interm.)
Text Type: Prosa
Subject BÍBLIA: N. T.
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12448
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1588, exp. núm. 15 (reforç ff. 600-724) (BITECA manid 5114)
Copied 1320 ca. (J. Riera)
1301 [?] - 1350 [?] (J. Riera)
1564
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Lucas, Biblia NT. Evangelium secundum Lucam, traduït 1301 ? - 1320 ? titre-courant
Incipit & Explicits text I: [ 1ra] çel […] Qua[..] | Qua […] | ala […] | si so […] | cur[…] | dels […] | con[…] … [ 1ra] … or […] | si e[…] | enl[…] | a he[…] |torn […] | cha […] | ell […]
text II: [ 1vb] […] sa e | […] mi | […] la se[? fe?] | […]bara | […]ls | […] pare | […]ora | […]ria e | […]os … [ 1vb] … qui | […]ola | […]es | […]eu | […]gues | […]es | aqui de
Condition fragment
Note Fragment molt petit que servia de reforç del cosit del llom.
Record Status Created 2018-02-11
Updated 2018-03-18