Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11422
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Esdres
Bíblia AT: Esdres
Biblia AT: Esdras
Date / Place traduït 1351 ? - 1400 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
hebreu [?] (orig.)
controlar (interm.)
Text Type: Prosa
Subject BÍBLIA: V. T.
RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12445
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1588, exp. núm. 2 (BITECA manid 5111)
Copied 1401 - 1500 (J. Riera 2013)
1425 - 1450 (V. Beltran i T. Martínez Romero 2012)
1351 - 1400 (A. Soler 2012)
Barcelona (liber tradens): 1553 - 1557 (per diversos escrivans)
Madrid (liber tradens): 1553 - 1557 (per diversos escrivans)
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: Esdres, traduït 1351 ? - 1400 ? 6,22-7,5; 7,18-21; 8,8-14; 8,27-30 Casanellas
Incipit & Explicits text I: [ 1ra] [….] | mans […] en la ob[ra] […] | […] irael. [tít.] .vii. [inc. text] E4 [… despres de] aquestes paraul[es] […] | reg[e] de artars […] | esras fill de sar[…] f[ill] […] [la resta és il·legible]
text II: [ 1rb] […] | […]s en lo esguard […] | […] les coses deles quals […] … […] cosa demanara de uosaltres […] | […]sens [.]ga […]
text III: [ 1va] […] mens. Dels fills de e[..]ad . ioana fill de e[…] … […] ab ells .lxx. homens[…]
text IV: [ 1vb] […] lo argent […] | […] al senyor deu dels pares uetlats […] … […] les families de ierusalem e en [..] tresor […]
Condition fragment
Note En molt mal estat. A penes són llegibles algunes paraules.
Record Status Created 2018-02-11
Updated 2018-03-18