Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1141
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 451
Copied 1441 - 1460 (J. Riera)
1476 - 1500 (filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)
1426 ? - 1450 ? (Izquierdo)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-103 + I
Collation 18/7 2-616 78 (plec coix de vuit folis del qual no es pot assegurar l'estructura original)
Page Layout 26 línies (f. 1)
29 línies (f. 74)
Size pàgina 210 × 145 mm (f. 1)
caixa 146 × 94 mm
Hand semigòtica amb tres de bastarda
Watermark corona (a la guarda anterior)
martell dos martells creuats sota una corona (al cos del volum) (molt propera a Briquet 11638, Perpignan: 1463, molt semblant a Piccard 122028, Ausgsburg: 1475)
Pictorial elements Caplletres: en vermell amb decoració a ploma molt senzilla de color verd
Rúbriques en vermell amb decoració a ploma molt senzilla de color verd
Calderons vermells i verds
Tocs de color tocs de color en algunes lletres, especialment a les inicials dels versos
Other features Justificació: a tinta, molt diluïda i a punta seca, especialment al final del volum, tipus Dérolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones, situades molt aprop del tall, assenyalen les línies fonamentals de justificació
Reclams: horitzontals, situats cap a la dreta, fent caixa amb el marge extern, decorats amb un traç del color de la tinta i de vegades amb un de vermell (f. 47v) o de verd (f. 79v)
Signatures: no es veuen signatures de quadern
Condition en bon estat, taques de brutícia i d’humitat i estrips en alguns punts, però el text és perfectament llegible; marges de la primera part del volum força desgastats; els folis finals estan trencats i mig despresos del cos del volum; taca de tinta al f. 66v que embruta el text, però en permet la lectura. Els folis finals (98-113v) en blanc amb proves de ploma ss. XVI-XVII. Foliació moderna en xifres aràbigues, feta a llapis, a l'angle superior extern, sense errades
Binding antiga (podria ser l'original però ha rebut diverses intervencions al llarg dels anys), restaurada. Mitja relligadura, pell sobre fusta, amb restes de dues tanques de pell fixades amb dos claus de metall cadascuna; les posteriors amb gravats que representen flors. La pell es subjecta sobre la fusta mitjançant petits claus de metall daurat (3 a cada pla, però a l’anterior només es conserva l’inferior). Llom amb tres nervis que sembla es corresponen als interiors. Guardes captives del mateix paper que les guardes del volum, posteriors a la composició del manuscrit. Es conserva dins d’una caixa de cartó fort amb un teixell vermell al llom, de pell, on en lletres daurades es llegeix: LLEGENDES | RELIGIOSES
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 541-51 , n. 105
Facsímil: Reproducció parcial dels mss. 308, 732, 1000 i 451 de la Biblioteca de Catalunya (2011)
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Izquierdo (1997), “Sobre el context manuscrit del poema Barons, scoltats un patit sobre l'Anticrist: una reinterpretació d'alguns textos atribuïts al fals sant Pere Pasqual”, Llengua & Literatura
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BdC 451 (2003)
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 69
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 42 , n. x5
Note Manuscrit acèfal.

Segons l'Inventari de la Biblioteca, comprat a Crespià. El primer quadern en realitat era un quadern de 9 bifolis, dels quals s’han perdut el primer foli de la primera part i els dos primers de la segona, com es pot comprovar per la distribució de les filigranes. Aquesta anomalia ve d’antic, car una mà de, com a molt tard, el s. XVI va anotar que hi havia errors en la disposició dels folis que alteraven l’ordre de lectura. Segons aquestes anotacions i el que es pot comprovar en el ms. l’ordre d’aquest plec és: 1-4, 5, 7, 6, 9 […] 8, 10-15. Entre els ff. 7 i 8 hi ha un cosit, però no pot ser el centre real del plec. Als folis finals que romangueren en blanc, una mà maldestra ha fet diversos dibuixos amb molt poca traça. Al peu de la caixa on es guarda, una etiqueta de pell vermella, rodona, duu el núm. del ms. “451” en lletres daurades; a la part superior, en l’angle inferior intern, hom anotà a llapis “4-1”, que és la signatura topogràfica que trobem repetida a l’enganxina de paper de l’interior de la coberta posterior del ms. (angle inferior extern) “Reg. Ms. 451. Sign. 4-1”. Moltes proves de ploma i anotacions marginals: al f. 54 “onofre joando brase enbasa[..]”; al f. 98: “Com cada dia vna uolta seior que en barba represent a lastona de sant joan galo[..] de crespia domaer de crespia responal […] forca agasada lagulla ab mas. Al molt magnif[ic] Cones deuiella” (lletra del s. XVI); al verso, recepta i oracions del s. XVI (diverses mans); als ff. 101v-102 i 103 llistes de noms i diverses anotacions: “tota dona jovaneta quis fasa la barba al cony si no fot”, “Con gran poder de Secilia el armada real salia sigela don iuan de autria principe de gran ualia hermano es del rej phelipe qul por” i “qui de la dras fa cabal may non Resta remon[..] axis veu moltes veguades besa beu que per amor”, totes anotacions de mans maldestres del s. XVI; al f. 103v, capgirades, proves d’escriptura sobre renglons tirats a tinta: “Ciutat de vic honrada famate pera tot temps per fer tant gran armada en nombre de sinc sens” i “Dones de vila vella nous cal nodrir canc pus que en Barba forcada afagada la guilla ab man”. Possible nota de possessió al f. 99: “Item iste liber pertinet a me michel longania parochie de argelaguerio”
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/001008.html# vist 2017-06-09
http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+451/cms+451/1%2C33%2C33%2CB/frameset&FF=cms+451&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1615
Location in volume ff. 1-66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2394
Desconegut. Històries i contemplacions
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1] la vostra honor es mja ela mja es vostra eja mara mja … [ 66v] … que lo senyor glorios ihesuchrist sia loat honrat e benayt e amat amen
Note conjunt de narracions piadoses conegudes també com a Llibre de Gamaliel
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1213
Location in volume ff. 1-4v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3055
Desconegut. Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant
Language català
Date escrit 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1] la vostra honor es mja ela mja es vostra eja mara mja … [ 4v] … able creu alcoll crucificar amonti caluarj entra dos ladres e la gloriosa nol conech tal lo agueren aparalat lous [sic] jueus com per auant hoyrets
Condition acèfal
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1211
Location in volume ff. 4v-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1271
Desconegut. Meditacions sobre la Passió
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1438 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Rubrica Aquesta es la passio de nostre redemptor ihesus la qual cascun ffaell christia deu deuotament e piadosa contemplar
text: P2Rimerament enqujna manera fou vanut e comprat lo saluador de tot lo mon ihesus. Segonament com lo sagrament dela sancta missa en la cena fou ordonat … [ 31] … posant aquel al sepulcre ab molt gran deuocio e reuerencia e puys posarenli desobra vna gran pedre
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3159
Location in volume ff. 31-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1816
Desconegut. Història de la Corona d'Espines
Language català
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31] Aquesta es la ystoria della sancta corona de ihesu christ laqual fou posade lo diuendres sant sobre lo seu glorios cap
text: [ 31v] QVant ihesu christ fon pres en poder de pilat fou gran auolot [sic] de jueus ala porta … [ 38] … li auja plagut comtar los affers dela sancta corona de nostra senyor Ihesu christ
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3160
Location in volume ff. 38-46v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1817
Desconegut. Història del bon lladre
Language català
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38] Aquesta es la istoria dell sant ladra appelat dimas lo quall entra en paradis lo jorn que mori e fon germa de let de ihesu christ
text: Q2Vant la gloriosa verge Maria eson glorios fil ihesu christ esent josep per reuelacio del sangel fugiren en agipta … [ 46v] … que per aquela mjsericordia que el troba ab nostra senyor deu ihesu crist que nons vula oblidar amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3161
Location in volume ff. 46v-54v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1818
Desconegut. Història dels Sants Innocents
Language català
Date escrit 1401 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46v] Aci comensa la ystoria dells sants ignosçens los qualls moriren martis per ihesu christ econ ne en quina manera foren conseruats fins al die de vuy e seran fins ala fi dell mont [sic]
text: [ 47] APres la natjuitat de ihesucrhist vingueren los tres Reys de orient … [ 54v] … e la sua gloriosa mara madona santa maria e tota la sancta cort celestiall de paradis amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3162
Location in volume ff. 54v-66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1805
Desconegut. Visions profètiques de sant Joan Baptista
Language català
Date escrit 1400 - 1493 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54v] Prolec con ne per que dix sent iohan lo primer agnus dei e vn lo dix ne aqui ho dix con nos dauem per son dit millorar
text: P3Rimerament quant ihesu christ e la gloriosa verge Maria e lo prom josep vanjen della fuyta de Egipte e vanjnt foren en les pertides vnt mosen sent Johan faya penjtencia … [ 66v] … que lo senyor glorios ihesuchrist sia loat honrat e benayt e amat amen
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1861
Location in volume ff. 66v-67v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (IX, cap. 226)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66v] Aquesta contemplacio dejus scrita feu la sagrada e humjl verge maria quant tench lo sagrat cors dell seu glorios fil en la falda mort … qui per los maluats fou despinas coronat e diu axi
text: All cap. O cap sagrat principi e regidor de tota creatura … [ 67v] … colpegada vberta e mal adobada e portada acruel mort
rubr.: Ala sinaguogua e all pobla iudaych
text: O tu jnfernada sinaguogua sobra tota brutal bestia ecruel plora … Per la qual cosa seras fins als fonamePer la qual cosa seras fins als fonaments destroyda e destroyda e portada a no res
References (most recent first) Exemeno et al. (1986), Contemplació de la Santa Quarentena 120-22
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3164
Location in volume ff. 67v-69
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3681
Desconegut. Temptacions del diable a l'ànima
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 67v] Diu mossen sent gregori que lo diabla fa tres temtacions ala anjma … [ 69] … E veus assi com deu hom encertir la gent en lur vida que lauores sapien respondra aldiabla
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3165
Location in volume f. 69r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3682
Joan XXII, Papa. Oració
Language català
Date escrit 1330
Incipits & explicits in MS intr.: [ 69] Papa iohan apres .xxij. quj fou alet en lany de M.cccxiiij. ha atorgat e atorgua a cascu aytantas veguades com diran aquesta oracio perdo dels pecats mortals tres M. dies e dels peccats venials M. anys
text: Anima de ihesu christ sanctifica a mj … [ 69v] … per tal que ab los teus angells jo lou a tu per tostemps. Amen
colofó: Dada en aujnyo lo diious sant en lany de nostra senyor M.cccxxx.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1187
Location in volume ff. 69v-73
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1802
Desconegut. Assumpció de la Verge
Language català
Date escrit 1290 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69v] Asso es la assumcio della verge Madona sancta maria
text: A2sso es la assumcio dela verge madona santa maria. Com nostra senyor ihesu christ la sen monta al cel en cors e en anima sobra tots los angells asso hons comta la diujna scribtura … [ 73] … vn preguem la verge gloriosa madona santa maria quens aport a bona ffi. amen
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1277
Location in volume ff. 73v-88v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1862
Desconegut. Barons, escoltats un partit
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 77v] B2Arons scoltats vn partit | e dir vos tot per scrit | Grans senyalls quj deuen vanjr … [ 88v] … Car hanch feran pecar mes gents | Aran soffarran greus turments
Poetic Stanza 817 vv.
Note segons J. Izquierdo són 812 vv.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 186
Location in volume ff. 88v-95v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1134
Desconegut. Aujats la epístola, barós
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 88v] A2Uiats [senyors ratllat] la apistola baros … [ 95v] … Mes lus valria que sen anassen
Poetic Stanza 387 vv.
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 51
Aramon i Serra (1929), “Dos textos versificats en català de la Carta tramesa del cel”, Estudis Universitaris Catalans 287-98 ed.
Note el primer vers fou esmenat pel mateix copista
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 341
Location in volume ff. 96-97v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1270
Desconegut. O, Cors mesquí e pecador!
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96] Sagueix se la questio dela anjma ab lo cors E primerarament [sic] diu la anjma
text: O cors mesquj epecador … [ 97v] … Que preguen soujnt per nos
Poetic Stanza 100 vv.
References (most recent first) Aramon i Serra (1955), “Un debat de l'ànima i el cos en versos catalans”, Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel. Membre de l'Institut, directeur honnoraire de l'École des chartes
Note cada parlament va encapçalat per una rúbrica -“Respon lo cors”, “Respon l'anima”- i consta de 25 versos. Entre la rúbrica i l’inici del text hi ha copiats i ratllats els dos primers versos amb evidents errades de transcripció: “O cors mesquj \e pecador/ ple de grans vffanas | Publes consell ma demanas \pensar en ton cor/”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-09