Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11418
Authors Alfonso X, Rei de Castella-Lleó
Titles Siete Partidas (II)
Set partides (II)
Date / Place traduït 1390 - 1410 ca. (TCM)
Language català
castellà (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Relacionat amb texid 1031 Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (I-II) (tr. Mateu Adrià), traduït 1340 - 1360 ca.
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 6.1.3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 6.1.3
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:247
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:591
Tractat en: Abadal i de Vinyals (1912-13), “Les Partides a Catalunya”, Estudis Universitaris Catalans 16, 27
Note Segons TCM es tracta d'una versió pròxima a la traducció de Mateu Adrià, però amb variants i un text més complet.
Subject Castella (regne)
DRET
CAVALLERIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 58
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 869 (BITECA manid 1044)
Copied 1401 - 1450 (Riera i Sans)
Location in witness ff. 191ra-209va
Title(s) Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (II) (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 ca. Segona Partida, tít. XVIII
Incipit & Explicits rubr.: [ 191ra] Taula de les costumes despanya
índex: Com deuen los pobles guardar al Rey los castells e sots qujna pena … [ 191va] … Com se deuen Retre los Castells guanyats per lo Rey en sa conquesta per sos vasalls
tit.: [ 192ra] Titol .xviij.e de libre segon de les .vij. partides … que parla lo dit titol. Qujn deu esser lo poble en guardar / e bastir / e en defendre e donar los Castells e les fortaleses del Rey e del Regne
text: [g]3uardar los castells e les fortaleses … [ 209rb] … e caygua en la pena que damunt es dita
epíleg: Aci son acabades les costums despanya … [ 209va] … hauer comes les penes en aquelles contengudes
Condition fragment
References Tractat a: Craddock (1986), The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio. A critical bibliography 58 , n. Ah76
Note J. Craddock parla de dos manuscrits diferents, un Gutiérrez del Caño 2084 (Ah77) (ff. 195-213) i un altre Sign. 92-6-90 (ff. 90-108v), Gutiérrez del Caño 2034, però aquest segon no es troba on Craddock indica
ID no. of Witness 2 cnum 57
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, y.III.4 (BITECA manid 1043)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 53ra-96ra
Title(s) Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (II) (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 ca. Segona Partida, tit. xviii
Ley segona com deuen esser scolits los Cauallers
Incipit & Explicits índex: [ 53ra] L4Ey segona com deuen esser scolits los Cauallers … [ 56vb] … De caualcadores
rubr.: [ 58ra] Ley segona com deuen esser scolits los Cauallers
text: M9Ille es mellor honrat nom de compte que puxa esser … [ 96ra] … que trenquen la treua en aquella manera que dessus es dit
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo
References Tractat a: Craddock (1986), The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio. A critical bibliography 43 , n. AH16
Tractat a: Bohigas (1947-48), “Nota sobre el Tractat de cavalleria del rei Pere III”, Estudis Romànics
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655-80
ID no. of Witness 3 cnum 56
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 15 (BITECA manid 1042)
Copied 1460 a quo - 1500 (C. Marinesco)
Location in witness ff. 1-2 + i-xxv ff. 1-22v
Title(s) Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (II) (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 ca. Segona partida, títol XVIII
Incipit & Explicits índex: [ 1] Taula deles rubriques e capitols deles Custumes despanya de saber tenir los Castells
índex: Rubrica del primer capitol com deu lo poble guardar al Rey en sos Castells en cartes … [ 2] … Com se deuen donar los Castells al Rey que fossen guanyats en ses conquestes en cartes .xviiij.
tit.: [ i] Titol xviii del libre segon deles Set Partides que parla lo dit Titol quin deu esser lo poble en guardar en bastir e en deffendre e dictar los Castells eles fortalees del Rey e del Regne. Rubrica
text: G7uardar los Castells eles fortalees e dar les a aquells a de qui son eals qui les hi donaen es cosa quels homens deuen fer … [ xxv] … E qui daltra guisa ho fara no li val res e cauria en la pena que dita es
References Tractat a: Craddock (1986), The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio. A critical bibliography 41 , n. Ah1
Record Status Created 2017-12-12