Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11415
Authors Desconegut
Titles Biblia NT: Actus apostolorum (Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio)
Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols
Bíblia NT: Fets dels Apòstols
Date / Place traduït 1351 - 1400 (Casanellas)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Atribució: Lucas (S.) Evangelista, fe catòlica romana
References (most recent first) Tractat en: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 10
Vist per: Casanellas (2007), Inspecció personal
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12487
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1592, exp. núm. 18 (BITECA manid 5106)
Copied 1351 - 1370 (J. Riera)
1387 - 1410 (V. Beltran 2012, època de Joan I o Martí I)
1330 - 1400 (A. Soler 2012)
1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1301 - 1400 (PARES, Casanellas i Riera)
Location in witness f. 2ra-vb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400 21,8-22,8
Incipit & Explicits text: [ 2ra] d[.] del auengeli. Aquest era .i. dels .vij. | de demoram abel. Eel hauia .vij. fiyles | verges que prophetitzauan. Eaxi con nos de|morauem alguns jorns sobrevench .i. hom | propheta qui era de les encontrades de judea e | hauia nom agabus. E quant el fo vengut | a nos el pres la sentura de sant pau e ligant | les mans els peus asi mateix / dix. Aço diu | lo sant esperit. Aquel hom de qui es aquesta centura | tot en axi lo ligaran los juseus en iherusalem … [ 2vb] … Eesdeuench | se que endementre que yo anaua e quant yo fuy ven|gut en Damasch de mig iorn sobtanament | me enuirona e sobre pres .i.ª gran claredat | del cel e caseguj en terra e quant fuy casut en terra | Jo ausi vna vou quem dix. en lengua ebrayca | Saul Saul perque me perseguexs. Eyo respos
Condition fragment
ID no. of Witness 2 cnum 12613
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1591, exp. núm. 15 (BITECA manid 5108)
Copied 1351 - 1370 (J. Riera)
1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1387 - 1410 (V. Beltran 2012, època de Joan I o Martí I)
1330 - 1400 (A. Soler 2012)
1567
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400 22:21-23:10/11 ?
Condition fragment
ID no. of Witness 3 cnum 12439
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1592, exp. núm. 18 (BITECA manid 5106)
Copied 1351 - 1370 (J. Riera)
1387 - 1410 (V. Beltran 2012, època de Joan I o Martí I)
1330 - 1400 (A. Soler 2012)
1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1301 - 1400 (PARES, Casanellas i Riera)
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV NT: Fets dels Apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400 17,24-19,6 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1ra] quest es. Sel deu quj ha fet aquest mone tot | quant en el es. Eaquest com çosia cosa que el sia se|nyor del cel e de la terra. el nohabita pas als tem|ples qui son fabregats per mans de homes nj | ha freytura de neguna cosa … [ 1vb] … E dix sant | pau. Johan bateya lo poble de babtisme de | penjtencia disent que els deguessen creure ensel | qui venrja apres del ço es en ihesuchrist. E quant
Condition fragment
Record Status Created 2017-10-28
Updated 2022-02-25