Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11406
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: 1 Cròniques
Biblia AT: 1 Paralipomenon
Liber Dabreiamin id est Verba dierum qui graece dicitur Paralipomenon
1 Paralipòmenon
Date / Place traduït 1351 ? - 1400 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Casanellas (2015), “Versiones bíblicas catalanas e Inquisición: fragmentos de biblias catalanas encontrados entre la documentación inquisitorial conservada en el Archivo Histórico Nacional de Madrid”, III Simpósio Internacional de Estudos Inquisitoriais: novas fronteiras (Alcalá de Henares, junho de 2015) (Anais Eletrônicos 2015) [en línia] 6-7
Note S'acosta a la versió recollida als mss. Peiresc i Sevilla, però és més literal (Casanellas 2015:7).
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12443
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1781, exp. núm. 4 (BITECA manid 5110)
Copied 1461 - 1480 (Riera)
València: 1574 ca. (liber tradens)
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Desconegut, Biblia AT: 1 Paralipomenon (tr. Desconegut), traduït 1351 ? - 1400 ? 16:7-21, 16:30-40, 17:2-10, 17:16-23 Casanellas
Incipit & Explicits text I: [ 1ra] aquell dia feu dauid princep aconfes|sar al senyor asaps el frare daquell … [ 1ra] … po|saren de gent en gent e de Regina | a poble poble alternat. Ne xela adegu
text II: [ 1rb] […] no mouible alegren | se [part de la primera línia reconstruïda a partir de la part inferior que s’ha conservat de les lletres] se los cels e gaudexcas e diguen en | les nacions lo senyor regna bruga | la mar … [ 1rb] … ¶ Sadoc em|pero sacerdot els frares seus sacerdots | dauant lo tabernacle en laltea | que era en Gabaon per ço que
text III: [ 1va] es ab tu ¶ Donchs en aquella nit fon [només es llegeix la part inferior d’aquestes lletres] | feyta paraula del senyor a Nathan | dient ue & parla a dauid seruiçi[a]l | meu aquestes \coses\ diu lo senyor no edi|ficaras tu casa ami per habitar car | no estigui en casa daquell temps | a ença … [ 1va] … ¶ E daqui auant | no sera mogut ni los fills de iniqui|tat no acridaran a aquells axi com | en lo començament dels dies en los
text IV: [ 1vb] qual es la mia casa per que donases | a mi […] [a]ytals coses mas aço es poch | uist en lo teu esguardament … [ 1vb] … ¶ Donchs ara | senyor la paraula que parlist al | teu seruu sobre la casa sua sia con
Condition fragment
Note 4 fragments.
Record Status Created 2017-10-25
Updated 2018-03-18