Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11389
Authors Desconegut
Titles Rodes i taula de còmput eclesiàstic per trobar les festes movibles
Date / Place compilat 1401 - 1500
Language català
Text Type: Prosa
Subject CRONOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12591
City, library, collection & call number Sitges: Arxiu Històric, Pergamí núm. 59 (BITECA manid 5141)
Copied 1450 ? - 1500 ? (Duart i Montoliu)
Location in witness f. 1
Title(s) Desconegut, Rodes i taula de còmput eclesiàstic per trobar les festes movibles, compilat 1401 - 1500
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Taula o Regla infalible per a trobar quiscun any les festes movibles per tostemps
nota: Per declaratio de la regla damunt scrita has de saber y entendre per quiscun any .i. aure nombre que corren, y de endret del | .i. aure nombre entra en la ratlla devallant de les letres dominicals y davalla per ralla avall y la [?] primera letra do|minical concorrent que trobaras segeuix la rella o linia per dreta y per aquella ralla o linea trobaras les sema|nes e dies de nadal e carnestoltes, trobaras la septuagesima, carnestoltes e totes les altres festes movibles per son ordre. | Has de saber que en lany de bixest correns dues letres dominicals, has de te regir de nadal a sanct matia per la pri|mera letra dominical y. de sanct matia anant de la darrera
Note Text en català copiat damunt dels dibuixos de les rodes fets pel copista. El text del foli 3 està copiat a tinta vermella. Al verso hi ha la taula del còmput amb els títols de les columnes en català.

Hem copiat tot el text editat per Duart.
Record Status Created 2016-05-05