Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1137
Authors Desconegut
Titles Esta liçó que legirem
Epístola farcida de sant Esteve
Incipit & Explicits text: Esta liçó que legirem … les ànimes puyam salvar
Date / Place traduït 1201 - 1225 (Spaggiari)
Language català
llatí
llatí (orig.)
provençal (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aaaa: bbbb…
Associated Texts texid 5388 Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem
References (most recent first) Editat a: Spaggiari (2008), “Sesta leyso que legirem [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana) 466
Editat a: Prat et al. (2002), Mil anys de llengua i literatura catalanes al Rosselló 60-61 (ed. parcial)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 228 , n. 0.55 (Da:1)
Editat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 219-54 , n. iv
Editat a: Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 1 i 2:13-23, 5-10 (ed. ref.)
Editat a: Anglès (1922), “Epístola farcida del martiri de Sant Esteve”, Vida Cristiana 71-75
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:15-17 (ed. parcial)
Tractat en: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 44 (ed. parcial)
Editat a: Ruiz de Lihory, barón de Alcahalí (1903), La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico por D. José Ruiz de Lihory, barón de Alcalahí. Obra premiada en los juegos florales de “Lo Rat-Penat” el año 1900 57-58
Editat a: Delhoste [L'Abbé] (1886), “Noëls catalans”, Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales 175-184
Editat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 6:258-60
Subject HAGIOGRAFIA
BÍBLIA: N. T.
RELIGIÓ
LITERATURA
Number of Witnesses 11
ID no. of Witness 1 cnum 190
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1000 (BITECA manid 1144)
Copied 1251 - 1300
1151 [?] - 1250 [?] (Josep Romeu)
Location in witness ff. 34v-35v
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits rubr.: [ 34v] aquest es lo plant de sent esteue. Lectio actum apostolorum
text: E2sta liço que legirem | dels fayts dels apostols la traurem | lo dit sent luch recomptarem | de sent esteue parlarem … [ 35v] … Senyors e dones tuyt preguen | sent esteue e reclamem | que el nos uuyle recaptar | les animes puyam saluar: | Amen
Poetic Stanza 18 x 4
References Tractat a: Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 2:5-10
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 6:94 i ss.
Note escrit a línia seguida
ID no. of Witness 2 cnum 3186
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 205 (BITECA manid 1158)
Copied 1301 - 1400 (Romeu Figueras)
Location in witness ff. 126-130v
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits rubr.: [ 126] [L]4eccio actuum apostolorum
text: E4sta liço que legirem dels fayts [f. 126v] dels apostols trayren los dits sant luch … [ 130v] … puix nos donest lo teu san nom recep mon esperit dest mon D3omine ihesu
Condition incomplet
Poetic Stanza 11 x 4
Language of Copy català provençalitzat
Note testimoni corresponent a les cobles I-VIII, X, XII-XIII de l'edició de Romeu i Figueras. Text amb notació musical
ID no. of Witness 3 cnum 12209
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, M911 (BITECA manid 5034)
Copied Girona ? (Romeu Figueras): 1301 ? - 1400 ?
Location in witness ff. 41v-46
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits rubr.: [ 41v] Epistola Jn die santi Stephani in latino et romancio
text: L2Eccio actuum apostolorum. E2sta lisso que legirem … [ 46] … al regne de deu ses adormit
ID no. of Witness 4 cnum 191
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 110 (BITECA manid 1145)
Copied 1301 [?] - 1400 [?]
Location in witness ff. clxj-clxvjv
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits rubr.: [ clxj] L6Ectio actuum apotolorum [sic]
text: E6sta liço que legirem | dels fayts dels apostols la trayrem | lo dit sant luch recontarem | de sent esteue parlarem || I6N diebus illis || E6n aycell temps quant deus fon nat | e fon de mort ressucitat … [ clxvjv] … C6ant aquest sermo fo finit | e el martiri fon acomplit | de co que ell ques fon exausit | e el regne de deu ses adormit | E6t cum hoc dixisset obdormiuit in domino pro unione ecclesiae
Condition incomplet
Poetic Stanza 15 x 4
Language of Copy català provençalitzat
References Tractat a: Ripollès (1949), “Epístola farcida de San Esteban. Planchs de sent Esteve (ii)”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Tractat a: Ripollès (1948), “Epístol farcida de San Esteban. Planchs de sent Esteve”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Editat a: Ripollès (1946), “Epístola farcida de Navidad”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 137 i ss.
Tractat a: Bertomeu et al. (2000), “Enamorats de sentiment grosser [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Ruiz de Lihory, barón de Alcahalí (1903), La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico por D. José Ruiz de Lihory, barón de Alcalahí. Obra premiada en los juegos florales de “Lo Rat-Penat” el año 1900 57 i ss.
Note aquest testimoni, editat per Ruiz de Lihory, es correspon amb les cobles I-VIII, X-XVI de l'edició de Romeu i Figueras. Text amb notació musical
ID no. of Witness 5 cnum 12368
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Diocesà de Girona, Fragments de pergamins, 28 (BITECA manid 5094)
Copied 1351 - 1400 (segons Roura, per raons paleogràfiques)
Location in witness f. 1r
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits text: [ 1r] Esta lizon que ligerem dels fayts dels apostols trayrem los ditz sant luc recomtarem de sent esteuen parlerem … lo sent […] per luy penar fos la ciutat lo […] gitar
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 9
Note reproduïm l’explicit a partir de l’edició de Roura, car no es conserva reproducció d’aquesta part; segons aquest editor, al fragment es copiaven les 10 estrofes, algunes de les quals eren parcialment il·legibles (les 8-10), mentre que la setena era completament il·legible.
ID no. of Witness 6 cnum 7711
City, library, collection & call number Perpignan: Archives de la Cathédrale, (BITECA manid 2705)
Copied 1351 - 1450 [?]
Location in witness ff. [1-2]
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] In die sancti stephani epistola
rubr.: Leccio Actuum Apostolorum
text: Esta lisso que legirem | Dels faitz dels apostols trairem | La ditz san luch recomptarem | de sant Esteue parlarem … [ 2] … Quant aquest sermon fo fenit | El martiri fo ademplit | De so quel quis exauzitz | Al regne Deu ses adormitz
Condition fragment
Poetic Stanza 6 x 4
References Editat a: Delhoste [L'Abbé] (1886), “Noëls catalans”, Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales
Note aquest testimoni, fragmentari a causa de la possible pèrdua de dos folis, és editat per Delhoste i es correspon a les estrofes I-IV i XV-XVI de l'edició de Romeu i Figueras. Amb notació musical
ID no. of Witness 7 cnum 12211
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1409/8 (BITECA manid 5036)
Copied 1351 ? - 1400 ? (Romeu Figueras)
Location in witness f. 1r-v
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225 VII-IX, XI part Romeu
Incipit & Explicits text: [ 1] et ait . C2ant li sant ui lur uolentat … [ 1v] … saul lapeleron li pri[…]
ID no. of Witness 8 cnum 12210
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, M659 (BITECA manid 5035)
Copied 1401 ? - 1500 ? (Romeu Figueras)
Location in witness f. 96v
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits rubr.: [ 96v] Epistola sancti stephanj
text: [ 96v] leccio Actum apostolorum. Aujats senyors tuyt en vjro … el regnas de deu ses adormjt. Amen
Note 17 estrofes, la primera de les quals manca a totes les altres versions; text occitanitzat
ID no. of Witness 9 cnum 3181
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 308 (a) (BITECA manid 1454)
Copied 1401 ? - 1500 ? (epístoles)
Location in witness ff. 57-58v
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits text: [ 57] Esta lesso que legirem | dels ffeyts dels apostols la trayrem | lo dit sant luch recontarem | de sant esteuen parlarem. || In diebus illis. || En assel tems en tant deu fo nat | he fo de mort resucitat | e puys al cel sen ffo puyat | sant esteue fo lapidat. | Stephanus autem plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo. || Auyats senyrors [sic] per qual rayson | lo lapidero li felo … [ 58v] … Quant aquest sermo fon fenjt | el martirj fo compljt | de so que el ques es exaudit | al regne de deu ses adormjt. | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 4, 1 x 3, 10 x 4
References Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. B1
Saxer (1973-74), “L’épître farcie de la Saint Étienne “Sesta Lesson”: Inventaire bibliographique / Edition critique et étude historique”, Provence Historique
Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 7
Note el copista d'aquest manuscrit ha omès el v. 22 (“conègron tots que vençuts són”) més les dues darreres cobles del text editat per Romeu i Figueras
ID no. of Witness 10 cnum 192
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1504 (BITECA manid 1107)
Copied Joan de Vallo (f. 79: “Quj scripsit scribat semper secum domino vjuat. Johannes de Vallo vocatur semper cum domino viuat”), 1441 - 1460 (J. Riera)
Location in witness ff. 1-2v
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits text: [ 1] Ara [au]jats senyos per qual rayson | lo lapidaren li fello | quan veren que deus en ell fo | e feu mjracles per son don … [ 2v] … C2ant aquest sermo fo fenjt | lo martirj fo ademplit [?] | de ço que ell qujs es exaudit | ell regne se ses adormjt
Condition fragment
Poetic Stanza 3 x 4, 1 x 1, 2 x 4, 1 x 1, 2 x 4
Note copiat a línia tirada, que s'aproxima al text de les estrofes III-IX i XV-XVI de l'edició de Romeu i Figueras. El marge inferior ha estat esbocinat, provocant una llacuna, corresponent als vv. 21-23 i 34-36 de l'esmentada edició
ID no. of Witness 11 cnum 8134
City, library, collection & call number Perpignan: Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, BIB 7215 (BITECA manid 2704)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1511
Location in witness ff. clxxxiva-clxxxiiivb
Title(s) Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiva] Lectio actuum apostolorum
text: Aquesta lisso que legirem dels fets dels apostols ho traurem lo dit sanct luch recomptarem de sanct esteue parlarem … [ clxxxiiivb] … Domine iesu suscipe spiritum meum. Senyor ver deu qui fahest lo mon e nos trasquest dinfern pregon e puys nos donest lo teu sanct nom resep mon spirit amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 13 x 4
Note versió corresponent a les tretze primeres estrofes de l'edició de Romeu i Figueras. Text a dues columnes escrit a línia seguida, i amb notació musical. Aquesta versió ha estat editada per Delhoste
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-13