Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11363
Authors Desconegut
Titles Arribada a Europa l'any 1495 de la malaltia coneguda com a mal de sement (o de sant Ment)
Date / Place escrit 1495 a quo
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Texts Addició a texid 5263 Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
References (most recent first) Tractat en: Colón (1998), “Filología y sífilis. Sobre el mal de simiente o mal de sement”, Revista de Filología Española
Subject MEDICINA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12563
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness f. 85v f. 83v
Title(s) Desconegut, Arribada a Europa l'any 1495 de la malaltia coneguda com a mal de sement (o de sant Ment), escrit 1495 a quo
Incipit & Explicits text: [ 85v ant.; 83v mod.] Ihs | En lany MCCCC lxxxxv | comenca enmolts ports del | mon franca spanya ytalia e | sicilia vna malaltia quis | nomenaua lo mal de sent |ment que don vnes bubes per tota | la persona specialment en la cara | de tan grns com faues. ab tanta | dolor en los niruis que vltra | les bubes. los dauan gran pena | y dinse mal de sant ment. per que | en franca ya ahun sant nome|nat ment que qujs banyant en sa | font. guarja daquj ques lo nom | yes ma openjo que es hun mal | lo qual deu trames en terra per los | luxoriosos per que fa contigio [sic] | en lacte dela luxuria que los | homes los comensa al membre | apres comes lacte y dones publiques | rufians e semblants tots neson | plens e durali hun any […] | […]
Note Obra en curs d'estudi.

Transcrivim el text complet.
Record Status Created 2015-07-10
Updated 2015-07-11