Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11362
Authors Desconegut
Titles Devoció a sant Esteve per curar el tremolament de membres
Date / Place escrit 1491 ? - 1500 ?
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Texts Addició a texid 5263 Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Subject MEDICINA
SUPERSTICIÓ
RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12562
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 48v-49 ff. 50v-51
Title(s) Desconegut, Devoció a sant Esteve per curar el tremolament de membres, escrit 1491 ? - 1500 ?
Incipit & Explicits text: [ 50v ant.; 48v mod.] A tremolament de membres trobaras enla vida de | sant steue en lo flos sanctorum trobaras [sic] que sant steue | apres son martjri que per pregaries de sant agosti guarj dos | germans co es vn home e vna dona que tremolauen | [de tot]s los membres per maledictio que lur mare los | auia donats a x fills que tenia que tots tremolauen [f. 51 ant.; 49 mod.] so es set fills e tres filles. dels quals for destos dos | que per mjracle de deu guarj sant steue axj quj li tendra | deuocio guarra de tal mal de tremolament
Note Obra en curs d'estudi.

Afegit al marge inferior posteriorment per una mà itàlica cursiva. Transcrivim el text complet. Al f. 45r ant. (43 mod.) trobem una versió resumida d’aquesta mateixa història: “A tremolement de membres | LIgse en la vida de sant steue que | per malediccio dela mare tremola|uen los fills y recomanant se | asent steue los dos dells gua|riren axi atal mal recomanat”.
Record Status Created 2015-07-10